Sognepræsten

Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråd har fået tildelt GLN-nummer 5798000859791 som kan benyttes af leverandører ved fremsendelse af faktura.
Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråds CVR-nummer 43 77 79 12

Når du handler med Kirke Såby-Kisserup menighedsråd.

Præstesekretær

Graverne


Organist


Kirkesanger

Sognemedhjælper

Når du handler med Kirke Såby-Kisserup menighedsråd.  

Såby-Kisserup menighedsråd vil meget gerne betale alle sine regninger til tiden. For at det kan lykkes, er det afgørende, at du skriver de oplysninger på regningen, som vi har brug for, når vi skal betale den.  

Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til Såby-Kisserup menighedsråd, skal du sende din faktura elektronisk. It- og Telestyrelsen har udviklet systemet NemHandel. Det kan alle virksomheder bruge, uanset om du ejer et økonomisystem eller ej. Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel, som passer til den enkelte virksomheds behov: Besøg Nemhandelblanketten på Virk.dk.  

Det er meget vigtigt, at du som leverandør er særlig opmærksom på, at du får oplyst GLN (EAN)-nummer og personreference, når du modtager en bestilling. Dette skal nemlig bruges, når du efterfølgende sender regningen til kommunen. På alle regninger skal der stå:      
Det GLN-nummer, du har fået oplyst af bestilleren.    
Navnet på den medarbejder fra Såby-Kisserup menighedsråd der har bestilt varen/ydelsen. Denne benævnes referencepersonen.    
Tydelig beskrivelse af hvilken vare der kræves betaling for. Regningen skal være specificeret, hvis der er tale om flere varer.
Hvis der er leveret på grundlag af et tilbud og en aftale, skal tilbuddets/aftalens navn fremgå sammen med datoen, den er indgået.   

Der må kun anvendes et GLN pr. ordre/referenceperson. Du må med andre ord ikke slå flere ordrer sammen i en regning, hvis der er flere bestillere til ordren.  

Hvis du er i tvivl, når du skal sende en regning til Såby-Kisserup menighedsråd, så kontakt den person (referencepersonen), der har bestilt varen/ydelsen.  

Når disse regler overholdes, kan Såby-Kisserup menighedsråd hurtigt og sikkert sørge for, at du får din betaling til aftalt tid. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at betalingsbetingelser for salg af varer og ydelser til Såby-Kisserup menighedsråd som udgangspunkt er 30 dage fra fakturadato.     
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 

Korene
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg (urnegrave)
Tillæg (urnefællesgrav)
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø