Konfirmation betyder bekræftelse

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter sit forhold til konfirmanden, som blev oprettet i dåben. Konfirmanden gentager dåbens ja med sit ja til den kristne tro og bliver velsignet. Konfirmationen er kirkens ritual, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Som døbt skal du på vejen mod at blive voksen også selv tage stilling til din dåb. Konfirmation er det tidspunkt, hvor Gud bekræfter sit ja til dig, og siger at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du det ja, som blev sagt på dine vegne ved dåben. Med konfirmationen er kirken med til at markere, at de børn, som blev døbt, nu er blevet til unge mennesker.


Guldkonfirmander 2012 og 2017

Kirke Saaby kirke og Den Gamle Skole var søndag d. 15-4-2012 rammen om en festlig begivenhed: Erik Keiniche Hansen medlem af menighedsrådet, havde sat sine tidligere skole- og konfirmandkammerater stævne i anledning af, at det er 50 år siden, de blev konfirmeret. Guldkonfirmanderne blev konfirmeret i foråret 1962 i Kirke Saaby og Kisserup kirker og 13 ud af holdet på 22 konfirmander kom. Efter gudstjenesten i Kirke Saaby kirke og efterfølgende kaffe i våbenhuset fik de lejlighed til at hilse på hinanden, nogle har ikke set hinanden i 50 år, andre deltog i sølvkonfirmationen for 25 år siden. Det er kirkens nuværende sognepræst Poul Joachim Stender der har fået ideen med sølv og guldkonfirmation og det er også Poul Stender der havde gudstjenesten denne dag.

Og her er holdet i 1962

Og i 2017 var der igen et hold der mødtes 50 år efter konfirmationen deres konfirmation i 1967:

Og her er de ved deres konfirmation i 1967:

 

Konfirmandindskrivning til konfirmationerne 2018

Kirke Saaby kirke den 20. august 2017 kl. 10.30  

Gudstjeneste. Herefter orientering om den forestående konfirmandundervisning samt konfirmationerne. Konfirmandindeks kan downloades her og medbringes den 20. august Kan man ikke deltage bedes man sende konfirmandindekset til sognepræsten. Konfirmandundervisningen begynder for eleverne på Kirke Saaby skole, og for de udefrakommende konfirmander i uge 33.

Konfirmandundervisningen begynder i uge 35 for konfirmanderne på torsdagsholdet og i uge 34 for konfirmanderne på fredagsholdet. Det vil sige at første undervisningsdag for torsdagsholdet er 31. august og først undervisningsdag for fredagsholdet er 25. august.  Konfirmander fra andre skoler end Kirke Saaby går til konfirmandundervisning om fredagen kl. 14.00 og begynder første gang 25. august  

Konfirmationerne finder sted  29/4-2018 kl. 10.30 (Elever der startede i a) og 6/5-2018 (Elever der startede i B)

Grundet lukning af Kirke Saaby kirke vil konfirmationerne finde sted i 2018 i Kisserup kirke. Da kirken er mindre end Kirke Saaby kirke tilbyder  vi at max 9 af konfirmanderne, der skal konfirmeres den 29. april kl. 10.30, kan blive konfirmeret den 28. april kl. 10.30 og at max 9 af konfirmanderne, der skal konfirmeres den 6. maj kl. 10.30 kan blive konfirmeret den 5. maj kl. 10.30. Dette vil ske efter mottoet: først til mølle…

 

Konfirmander 2017

Søndag den 30. april kl. 10.30
 
Augusta Mathilde Elmeskov
Frederik Aagot Oksbroe Holbech
Gustav Aagot Oksbroe Holbech
Julie Højby Svane
Nikita Schou de Voss
Sille Freja Petersen
Sofia Stumpe Villumsen
Stella Kamma Chrog Pedersen
Valdemar Holmbach List
Camilla Bruun Hansen
Harald Kjeldahl Gehl Andersen
Julie Kjeldahl Gehl Andersen
Magnus Gustaf Holm
Markus Otto Frandsen
Nini Yenne Vedel Nielsen
Julie Jul Larsen
 
 
 
Søndag den 7. maj kl. 10.30
 
Lea Skovgaard Hansen
Shano Fog
Daniella Gunnemann Brattalid
Kasper Frederik Tarp
Iben Ard Hansen
Laura Kathrine Sjølander
Magnus Niels Saaby
Peter Degn Ringgaard
Tobias Boje Lund
Viktor Kornelius Pedersen Tschernja
Nicoline Brioche Keldebæk
Ida Pugholm Christensen
Tania Raftgård Trebbien Gundmann
Kamma Jægerfeldt Larsen

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2017
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø