Konfirmation betyder bekræftelse

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter sit forhold til konfirmanden, som blev oprettet i dåben. Konfirmanden gentager dåbens ja med sit ja til den kristne tro og bliver velsignet. Konfirmationen er kirkens ritual, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Som døbt skal du på vejen mod at blive voksen også selv tage stilling til din dåb. Konfirmation er det tidspunkt, hvor Gud bekræfter sit ja til dig, og siger at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du det ja, som blev sagt på dine vegne ved dåben. Med konfirmationen er kirken med til at markere, at de børn, som blev døbt, nu er blevet til unge mennesker.


Guldkonfirmander 2012 og 2017

Kirke Saaby kirke og Den Gamle Skole var søndag d. 15-4-2012 rammen om en festlig begivenhed: Erik Keiniche Hansen medlem af menighedsrådet, havde sat sine tidligere skole- og konfirmandkammerater stævne i anledning af, at det er 50 år siden, de blev konfirmeret. Guldkonfirmanderne blev konfirmeret i foråret 1962 i Kirke Saaby og Kisserup kirker og 13 ud af holdet på 22 konfirmander kom. Efter gudstjenesten i Kirke Saaby kirke og efterfølgende kaffe i våbenhuset fik de lejlighed til at hilse på hinanden, nogle har ikke set hinanden i 50 år, andre deltog i sølvkonfirmationen for 25 år siden. Det er kirkens nuværende sognepræst Poul Joachim Stender der har fået ideen med sølv og guldkonfirmation og det er også Poul Stender der havde gudstjenesten denne dag.

Og her er holdet i 1962

Og i 2017 var der igen et hold der mødtes 50 år efter konfirmationen deres konfirmation i 1967:

Og her er de ved deres konfirmation i 1967:

 

Konfirmandindskrivning til konfirmationer 2022

Konfirmanderne i 2022 vil blive konfirmeret den 7. maj kl. 10.30 og den 13. maj kl. 10.30. Morgenholdet konfirmeres 7. maj og eftermiddagsholdet 13. maj. Læs mere nedenfor om konfirmationerne.

Som et forsøg vil der være nye konfirmationsdatoer for konfirmanderne i 2022. Efter ønske fra mange forældre lægger vi konfirmationerne lørdag den 7. maj kl. 10.30 og fredag den 13. maj kl. 10.30. Kirkens helligdag er søndag. Men vi skal også som kirke være åbne for at det er mere praktisk for familierne at feste på en dag, hvor de har fri dagen efter og hvor vi er længere henne på foråret med mere sol og varme. Nogle har måske reserveret de tidligere datoer som vi har haft siden 1983 – forhåbentlig kan reservationen laves om. Konfirmanderne er i år ikke opdelt efter klasse. De begyndte heller ikke skolen i en a eller en b klasse eller ud fra andre bogstaver.  Derfor vil morgenholdet blive konfirmeret lørdag den 7. maj og eftermiddagsholdet fredag den 13. maj,  

Konfirmandindskrivningen foregår ved at man møder op i kirke Saaby kirke den 15. august kl. 13. Konfirmandindex kan hentes under Konfirmander og bedes medbragt udfyldt. Vil også blive udleveret til eleverne i 7. klasse ved skoleårets begyndelse. Efter en kort gudstjeneste orientering om undervisning og konfirmationerne.  På nuværende tidspunkt kan det ikke oplyses på hvilke dage konfirmationsforberedelsen kommer til at finde sted.

Hent konfirmandindex her....

 

 

 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 

Korene
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg (urnegrave)
Tillæg (urnefællesgrav)
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø