Hver søndag og når der ellers er helligdag fejres der gudstjeneste i de danske folkekirker .  I Kirke Saaby og Kisserup ligger disse gudstjenester enten kl. 9 eller kl. 10.30. Gudstjenesten kl. 9 er i de fleste tilfælde uden nadver. Den varer ca. 30-40 minutter. Gudstjenesten kl. 10.30, der også kaldes en højmesse, har nadver og varer ca. 45-55 minutter. Til begge gudstjenester, både kl. 9 eller 10.30, kan man få døbt sine børn. Gudstjenesterne foregår i vore kirker. Men ind i mellem rykker de ud i naturen. Det sker f.eks. til høstgudstjenesten i Kisserup eller når vi nu og da har pinsegudstjeneste i præstegårdshaven. I juli måned holder vi sammen med Hvalsø sogn en udendørsgudstjeneste på campingpladsen i Hvalsø.  Det er ikke altid at gudstjenesterne på helligdagene ligger kl. 9 eller 10.30. Nogle gange kan gudstjenesten finder sted om eftermiddagen eller aftenen.

Gudstjenester kan også finde sted på hverdage. I Kirke Saaby har vi i øjeblikket 5 gange om året en hverdagsgudstjeneste i forbindelse med vore kirkespisninger.

Vi har også en natgudstjeneste påskelørdag. Nytårsaftensdag har vi champagnegudstjeneste. Til hverdagsgudstjenester er præsten ikke bundet af ritualet, men kan mere frit sammensætte sin gudstjeneste. Det kan være børne- og familiegudstjenester, gudstjenester med særlige temaer eller særlige gudstjenester, som er lavet i samarbejde med folk i sognet eller med foreninger og institutioner.


Ordet gudstjeneste er et sammensat ord af ordene gud og tjeneste. Ordet gudstjeneste har en dobbelt betydning: Guds tjeneste for mennesket - og menneskets tjeneste for Gud.


 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 

Korene
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg (urnegrave)
Tillæg (urnefællesgrav)
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø