Fotografering


Af hensyn til kirkerummets fred og for at beskytte de folk der er generet af fotografering og som ikke ønsker at komme med på billeder, er fotografering i kirkerne ved gudstjenester og kirkelige handlinger ikke tilladt. Erindringer er bedst at have i hovedet. Meget ofte har vi så travlt med at fotografere nuet at vi ikke er tilstede i øjeblikket. Vi lægger vægt på i både Kirke Saaby og Kisserup at man husker dåb og bryllupper med vore 5 sanser.

Efter gudstjenester med dåb stiller præst meget gerne op sammen med dåbsgæsterne til fotografering ved alter og døbefont.

Ved bryllupper må der fotograferes ved brudeparrets indmarch og udmarch af kirken samt bagefter brylluppet hvor i kirken og udenfor kirken man ønsker det.

I andre tilfælde sker fotografering i kirkerne kun med præstens tilladelse.

 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 

Korene
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg (urnegrave)
Tillæg (urnefællesgrav)
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø