Kammerkor gæster Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 3. oktober kl. 20.00 i Kirke Saaby kirke

Fint sangerbesøg af kammerkoret CARMINA under ledelse af Kasper Beck Hemmingsen. Det bliver et blandet program med værker fra korets repertoire og værker fra medlemmer af komponistforeningen KOMVEST, som har arbejdet sammen med Carmina i en årrække. Der bliver kormusik til Shakespeares digte, herunder fem Hamlet-citater af Morten Poulsen. Komvests formand Ivan Høiberg bidrager med to værker, og der er nye stykker af Michael Bønsdorf og den kendte dirigent Søren Birch. Den lokale komponist Timothy Baxter (1935- 2021), som boede over 30 år i Englerup, bidrager med Egils Sange, som er inspireret af Egil Skallagrimsons Saga. Gratis adgang og forfriskninger i våbenhuset.

Til toppen

 

Hospitalsklovnen Kirkespisning
Onsdag den 4. oktober kl. 18.30 i Kirke Saaby og Den gamle Skole

Hospitalsklovnene og legeheltene er med til at give et tiltrængt pusterum, når følelser som angst, vrede, sorg, stress og hjemve opstår hos vores patienter eller deres pårørende. De er med til at løsne op i situationer, der også godt kan være ubehagelige. Danske Hospitalsklovne er en landsdækkende forening, der blev etableret i 2003. Klovneforeningens fornemste opgave er at sprede glæde blandt børn på danske hospitaler. Der arbejdes ud fra en grundidé om, at humor, latter og smil fremmer helbredelse.

Til toppen

Kvinderne og biblen
Onsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Den gamle Skole, Kirke Saaby med præst Marianne Aagaard Skovmand Teologiskolen - et samarbejde mellem Hvalsø og Kirke Saaby sogne

Kristendommen har på linje med andre religioner haft betydning for, hvordan vi opfatter det at være henholdsvis kvinde og mand. Kvinden er i det meste af kirkens historie blevet betragtet som det svage, underlegne køn, der ikke har ret til at bestemme over sit eget liv. Og som ikke kan spille nogen rolle i forkyndelsen af evangeliet. Generation efter generation er det blevet fortalt, at det var mænd, der skulle stå i spidsen for kirken. I sit foredrag viser Marianne Aagaard Skovmand, at kvinderne spillede en langt større rolle i den tidlige kristendom, end traditionen tilsiger. Og at de kvinder, der havde magt og positioner, der senere blev forbeholdt mændene, i mange tilfælde er blevet nedtonet i de bibelske og oldkirkelige tekster. Kvinderne blev op gennem kirkens mangeårige historie tvunget i baggrunden med de siddende kirkelige autoriteters velsignelse. De skjulte ledere viser, hvordan, hvornår og hvorfor denne tilsidesættelse af kvinden kom til at dominere kristendommen. Og hvilken rolle kvinder spillede i Jesu forkyndelse og i de første århundreder efter.

Til toppen

Sangaften i Kirke Saaby
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30 i Den gamle Skole

Sangaften med alle der har lyst til at synge, akkompagneret af sognets organist Anders Danman. Højskolesangbogen er et fortræffeligt katalog over sange, der binder os sammen og skaber fællesskab, sange om alt mellem kærlighed, kamp, frihed, årstiderne og folkelivet i stort og småt. Tag dig selv, din partner og nabo med til efterårets sangaften torsdag den 12. oktober klokken 19.30 – 21.30. Enhver er velkommen til arrangementet. Der er gratis adgang, og der kræves ingen tilmelding. Der vil som altid være kaffe/te og lidt kage i pausen. Arrangeres i samarbejde med Saaby-Kisserup Menighedsråd. Kom og vælg en sang!

Til toppen

Studiekreds om apostlen Paulus ved sognepræst Poul Joachim Stender i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 14. september kl. 19, onsdag den 25. oktober kl. 19, onsdag den 22. november kl. 19

Apostlen Paulus er et af de mest betydningsfulde mennesker, der har eksisteret. Han er ikke blot en religiøs figur. Han har haft enorm indflydelse på, hvordan vores samfund er indrettet, for vores tanker om frihed og lighed og for hvordan man skaber og opbygger fællesskaber. Uden ham var kristendommen forblevet en jødisk sekt. Paulus var hidsig og en stædig kontrolfreak. Men han var også fuld af den lidenskab og det intellekt, der gør, at nogle mennesker er i stand til at dreje verden i en anden retning. Man fatter ikke lynhurtigt kærlighed til Paulus. Man skal lære at kunne lide ham. Eller også skal man bestemme sig for at kunne lide ham og være parat til, at det koster tid og anstrengelser. Studiekredsen vil fokusere på Paulus liv og rejser med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger og de syv breve, som forskningen mener er ægte Paulusbreve.

Til toppen

 

 

Ny skoleleder på Kirke Saaby skole Morgenmøde
Onsdag den 25. oktober kl. 9.30 i Den gamle Skole

Sigrid Høgh-Lefholm er uddannet lærer i 2000 fra Holbæk Seminarium. Arbejdet som lærer fra august 2000 – september 2015 på Tølløse Privat- og Efterskole (tidligere Baptisternes Skoler). Arbejdet som afdelingsleder fra oktober 2015 – december 2022 på Mølleholmskolen i Høje Taastrup Kommune. Tiltrådt stillingen som skoleleder på Kirke Saaby Skole pr 1. januar 2023. Sigrid har en diplomuddannelse i ledelse. Privat bor Sigrid i Gl. Tølløse med sin mand og børn. Kirkeligt er Sigrid tilknyttet Tølløse Baptistmenighed.

Til toppen

De dødes mindes i Kirke Saaby kirke
Søndag den 5. november kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

Allehelgens søndag. Vi mindes alle vores døde. Poetisk musik til hukommelse og eftertanke med Jes Gram, obo og engelskhorn. Suppe på kirkegården.

Til toppen

Orgelkoncert med italiensk organist
Søndag den 12. november kl. 15.00 i Kirke Saaby kirke

Orgelkoncert ved Matteo Imbruno, Rom/Amsterdam. Matteo Imbruno er oprindeligt fra Italien, men har studeret både i Bologna, Rotterdam og Lübeck. Han er organist i den berømte Oude Kerk i Amsterdam, den samme position som Jan Pieterszoon Sweelinck havde i det 17. århundrede. og for Museum Amsterdam Hermitage. Aktiv som koncertsolist, har han spillet i de mest prestigefyldte festivaler og musikcentre i Europa, Japan, Sydamerika og USA.

Til toppen

Min ven skal dø Kirkespisning
Onsdag den 15. november kl. 18.30 i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole med Freja Polonius

Skal vi hjælpe mennesker til at dø, og hvad sker der, hvis vi gør det? Aktiv dødshjælp er ikke lovligt i Danmark, og det betyder, at mennesker, som ønsker at ende deres eget liv, søger til udlandet, “klarer det selv” eller lider i ensomhed med deres dødsønske – uden at de nødvendigvis får den tilstrækkelige livshjælp. Freja Polonius fulgte i et år sin ven, Preben Nielsen, der efter en arbejdsulykke var lammet fra halsen og ned. Hun ville prøve at forstå, hvorfor han gerne ville dø, og hvorfor vi ikke tillader aktiv dødshjælp i Danmark. Historien er et gribende livtag med den danske holdning til aktiv dødshjælp – og en nu tavs mands endegyldige bidrag til en debat, han insisterede på at deltage i. Frejas personlige erfaring som ven og vidne til Prebens død belyser behovet for en nuanceret debat om de etiske, juridiske og følelsesmæssige aspekter af aktiv dødshjælp og stiller spørgsmålet: Hvordan skal vi som samfund håndtere denne komplekse problemstilling? Dertil taler Freja også helt generelt ind i det pres, der kan opstå, når pårørende er meget udmattede i en traumatiseret situation. Foredraget er en ekstraordinær fortælling om venskab, frihed og kærlighed samt om retten til at nægte at tage sin skæbne på sig. Det åbner for en dyb diskussion om livets afslutning og de universelle spørgsmål, der berører os alle. Freja Polonius har skrevet bogen Min ven vil dø om Preben Nielsen, som i 2019 kom ud for så slem en ulykke, at han blev lam fra halsen og ned. I den dybeste afmagt beslutter han, at han vil dø – og Freja er der for ham i året op til hans død.

Til toppen

Morgenmøde: Annies livsfortælling: Mit “sjove” arbejdsliv
Onsdag den 22. november kl. 9.30

Annie Skjoldjensen er en af vore faste kirkegængere gennem ca. 22 år. Men hun har haft et rimeligt interessant arbejdsliv. Hendes CV er langt, idet hun altid skiftede arbejde, når det blev for kedeligt og monotont. Det kunne hun gøre, idet hun jo blev forsørget af sin ægtemand igennem 55 år. Annie har arbejdet i mange forskellige brancher, først og fremmest rejsebranchen, men også i film- og teaterbranchen m.m. Har spillet amatørteater/ revy. Har holdt diverse foredrag lige fra religion til farve og stil. I dette foredrag vil Annie fortælle om nogle af de steder, hvor hun har arbejdet. Du, som pensionist, kan måske endda genkende det gode gammeldags arbejdsliv - inden verden blev digitaliseret.

Til toppen

Studiekreds om apostlen Paulus ved sognepræst Poul Joachim Stender i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 14. september kl. 19, onsdag den 25. oktober kl. 19, onsdag den 22. november kl. 19

Apostlen Paulus er et af de mest betydningsfulde mennesker, der har eksisteret. Han er ikke blot en religiøs figur. Han har haft enorm indflydelse på, hvordan vores samfund er indrettet, for vores tanker om frihed og lighed og for hvordan man skaber og opbygger fællesskaber. Uden ham var kristendommen forblevet en jødisk sekt. Paulus var hidsig og en stædig kontrolfreak. Men han var også fuld af den lidenskab og det intellekt, der gør, at nogle mennesker er i stand til at dreje verden i en anden retning. Man fatter ikke lynhurtigt kærlighed til Paulus. Man skal lære at kunne lide ham. Eller også skal man bestemme sig for at kunne lide ham og være parat til, at det koster tid og anstrengelser. Studiekredsen vil fokusere på Paulus liv og rejser med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger og de syv breve, som forskningen mener er ægte Paulusbreve.

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 

Korene
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg (urnegrave)
Tillæg (urnefællesgrav)
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø