SAABYNODERNE byder ind til næste sæson!
BØRNEKORSTART
Onsdag den 3. oktober kl. 14.00 i Den gamle Skole.

Alle drenge og piger i klasserne 2., 3., 4., 5., 6., og 7. er velkomne i vores kor, der sidste år talte omkring 20 medlemmer. Vi er i et godt samarbejde mellem skole og kirke, og et team på tre voksne nyder samværet med de mange unge: Anders Danman, organist ved Saaby og Kisserup kirker leder koret sammen med Marie Villadsen, musiklærer på Kirke Såby skole – Karin Gottfredsen assisterer.

Koret synger rigtig meget forskelligt: Kendte og nye melodier – og de mere ”rappede” samt små klassiske værker. Vi øver hver torsdag i Den gamle Skole. Man melder sig til Marie Villadsen ved skolestart i august. SAABYNODERNE har deltaget i workshops og store korstævner med mange deltagere.

Vi synger fast ved opstart til påsken Palmesøndag i Saaby kirke og Valborgaften på Tadre Mølle og medvirker ved forskellige andre lokale arrangementer – efter tid, kræfter og aftaler.

KOM OG SYNG MED OS!


Med livet som indsats - en feltpræsts beretning fra krigszonen
Kirkespisning i Den gamle skole, Kirke Saaby - Onsdag den 10. oktober kl. 18.30-20.30

En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel.

Victor Greve om feltpræstens rolle blandt soldaterne: ”Det drejer sig om, at forkynde Guds ord, dér hvor man nu står - ind i den situation, hvori man nu befinder sig; i dette tilfælde midt i krigens helvede. Rent praktisk vil det sige at holde ugentlige gudstjenester, når krigen tillader det, og i visse tilfælde også, når den ikke tillader det. At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres frustrationer og ængstelser, deres bekymringer og angst. Det er at være et menneske, de kan læne sig op ad, det er at være skulderen, de kan græde ud ved, når krigens gru overmander dem … Her hjælper ingen kære mor. Her ser man døden i øjnene og må acceptere den som et dagligt livsvilkår. Hver eneste dag har døden som fortegn. Derfor skal og kan feltpræsten ikke gemme sig, men han skal stå frem med ord og handling.

Han skal være en støtte og tage del i fællesskabet og dele vilkår med sin menighed, med soldaterne. At dele vilkår med ”drengene” betyder, at man er villig til at gennemleve de samme rædsler, som dem, så man kan føre en fortrolig og troværdig sjælesørgerisk samtale og bevare den forkyndelsesmæssige autoritet. At være der, hvor ”drengene” er, uanset tid og sted, fare eller ikke fare - det er at være feltpræst for sin menighed”.


Saaby svinger sangens vinger SANGAFTEN
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 - Den gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby.

Traditionen tro indbyder Saaby Vokalensemble og organist/ pianist Anders Danman til den halvårlige sangaften i Den gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby. Vi syger sange og salmer efter deltagernes valg. Der vil være kaffe/te og kage i pausen. Kom og ønsk en sang!


Da Kirke Saaby var stationsby MORGENMØDE
Onsdag den 31. oktober kl. 9.30-11.00

Morgenmøde med tidligere vikar for sognepræsten Peter Borring, der blandt mange interesser, også er fascineret af den midtsjællandske jernbanes historie. I perioden 1928 – 1936 var Kirke Saaby stationsby mellem Hvalsø og Frederikssund på den kortlivede jernbanestrækning kaldet den midtsjællandske jernbane. Desuden var to af pastoratets landsbyer, Torkilstrup og Kisserup, tilsluttet jernbanenettet via trinbrætter på henholdsvis den midtsjællandske jernbane og nordvestbanen (Roskilde – Kalundborg). Foredraget handler om den omdiskuterede og utidssvarende midtsjællandske jernbane med et særligt lokalt fokus på Kirke Saaby og Torkilstrup.


Familieliv i sorg Fællesmøderne om sorg fortsætter.
Torsdag den 1. november kl. 19 i Hvalsø Sognegård

Mange mennesker i sorg føler sig ensomme og alene med deres sorg. Efter et dødsfald får vi alle den bedste hjælp, hvis familie og venner stiller op og forholder sig til det, der er sket. Når vi holder os tilbage, er det ofte, fordi vi er bange for vores egen magtesløshed og ikke ved, hvad vi skal sige. Der findes ikke noget rigtigt at sige, men hvis vi er modige og tør være til stede, opstår der ofte en særlig samhørighed, og sorgen bliver nemmere at bære. Poul og Birgitte Nygaard er praktiserende læge og familieterapeut og de leder sammen sorggrupper. De vil dele ud af vores erfaringer med familier i sorg, erfaringer fra deres eget liv og særligt fra deres arbejde med sorggrupper for børn såvel som for hele familier.


Styrkepunkter og udfordringer i folkekirken
Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby Onsdag den 21. november 18.30-20.30

Hans Raun Iversen Tidligere Lektor i Praktisk Teologi. Leder af Center for Kirkeforskning

Hans Raun Iversen, der nu er bosiddende i Hvalsø, tager pulsen på folkekirken. Han er kendt for sin skarpe analyser af kirker. Ingen teolog kender folkekirken bedre end ham.


Forventet åbning af Saaby Kirke
Søndag den 2. december kl. 10.30

Menighedsrådet forventer at kunne byde velkommen til en smuk restaureret kirke første søndag i advent. Men intet er sikkert endnu på nuværende tidspunkt, hvor kirkebladet har deadline.

Åbningen af kirken vil ikke kun blive fejret med en festgudstjeneste. Hele den følgende uge vil der være arrangementer i kirkerummet, der spænder fra koncerter, morgenandagter, børnearrangementer til foredrag og gennemgang af de rensede kalkmalerier.

Programmet vil blive offentliggjort på kirkernes hjemmeside, facebook og i dagspressen.


 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2018
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø