Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby og Kisserup
Søndag den 15. august kl. 13 i Kirke Saaby kirke

Som et forsøg vil der være nye konfirmationsdatoer for konfirmanderne i 2022. Efter ønske fra mange forældre lægger vi konfirmationerne lørdag den 7. maj kl. 10.30 og fredag den 13. maj kl. 10.30. Kirkens helligdag er søndag. Men vi skal også som kirke være åbne for, at det er mere praktisk for familierne at feste på en dag, hvor de har fri dagen efter, og hvor vi er længere henne på foråret med mere sol og varme. Nogle har måske reserveret de tidligere datoer, som vi har haft siden 1983 - forhåbentlig kan reservationen laves om. Konfirmanderne er i år ikke opdelt efter klasse. De begyndte heller ikke skolen i en a- eller b- klasse eller ud fra andre bogstaver. Derfor vil morgenholdet blive konfirmeret lørdag den 7. maj og eftermiddagsholdet fredag den 13. maj. Konfirmandindskrivningen foregår, ved at man møder op i Kirke Saaby kirke den 15. august. Konfirmandindex kan hentes på hjemmesiden www.saabykisserup.dk og bedes medbragt udfyldt. Vil også blive udleveret til eleverne i 7. klasse ved skoleårets begyndelse. Efter en kort gudstjeneste orientering om undervisning og konfirmationerne. På nuværende tidspunkt kan det ikke oplyses, på hvilke dage konfirmationsforberedelsen kommer til at finde sted.

Til toppen

Udflugt til Dybbøl
Onsdag den 18. august kl. 06.30-19

Kirke Saaby og Kisserup sogne tilbyder i anledning af forrige års 100 år for Genforeningen: Sogneudflugt til Historiecenter Dybbøl Banke Besøg Sønderborg (vi satser på et besøg hos det tyske mindretal) og dernæst Historiecenter Dybbøl Banke. Her kan man træde direkte ind i historien om krigen i 1864 mellem danskerne og preusserne. I den autentiske skanserekonstruktion kan man gå rundt i et dansk skanseanlæg. Man kan blandt andet se det store blokhus bygget af tonstunge bombebjælker og gå ned i krudtkammeret, der som den eneste bygning i skansen var lavet af beton. Livet bag fronten kan opleves i soldaterbyen, hvor der er mulighed for at prøve en telegraf og lægge sig i halmen i mandskabsbarakken. Inde på Historiecenteret vises filmen Dommedag for Danmark om krigen 1864 og de to film om krigens to store slag ved Sønderborg: Stormdagen om det store slag på Dybbøl Banke den 18. april Udflugt til Dybbøl og angrebet på Als om det afgørende slag den 29. juni 1864. Vi kombinerer besøget med en gåtur langs den danske skanselinje uden for Historiecentret. Praktiske informationer: Afgang fra pladsen foran Kirke Saaby kirke. Menighedsrådet sørger for kaffe og småkager til turen. Frokosten kan medbringes eller købes i Dybbøl Historiecenter. Pris 200 kr. som betales i bussen. Tilmelding snarest på pjs@km.dk eller 46492117 snarest. Gennemføres kun ved min 45 tilmeldte.

Til toppen

Børnedag for dagplejebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn
Fredag den 20. august kl. 9.30 til 12.00 i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave

Vi mødes i kirken til sang og musik.
• I præstegårdshaven får vi besøg af klovnen Tapé.
• Der vil være futtog og andre legeaktiviteter
• Servering af frugt, saft og Midtsjællands største kagekone
• I år også masser af børnemusik!

Til toppen

 

Filmklubben Bergman præsenterer: The Florida Project
Tirsdag den 24. august kl. 19 i Den gamle Skole, Kirke Saaby

HHalley er en ung, enlig mor, der har en datter, Moonee, på seks år. De bor på et farvestrålende motel i området lige udenfor Disney World. Det er sommer, og Moonee leger med sine venner, mens Halley forsøger at tjene penge, så de kan betale maden og regningen til motellet. ’The Florida Project’ er en anmelderrost film og et enestående indblik i livet i skyggen af det normale og en hyldest til børns vidunderlige evne til at finde magien i alt. Vi kalder os en klub. Men alle er velkomne. Filmklubben Bergman er et samarbejde mellem Kirke Saaby-Kisserup sogne og Kirke Hyllinge-Lyndby sogne.

Til toppen

 

Læsekredsen i Kirke Saaby
tirsdag den 7. september kl. 14-16 i Den Gamle Skole.

Efter den lange nedlukning er planen, at læsekredsen starter igen tirsdag den 7. september kl. 14-16 i Den Gamle Skole. Vi er en gruppe m/k som mødes en gang om måneden, (den første tirsdag i hver måned), hvor vi får nogle gode samtaler om den bog, vi har læst. Alle kan komme med forslag til, hvad gruppen skal læse. Har du lyst at deltage, vil du være hjertelig velkommen. Kontaktperson: Helle Lundø, tlf. 20 81 30 44, mail: hellelundoe99@ gmail.com.

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning 
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø