Sogneudflugt

Aflyst på grund af manglende tilmeldinger

Sogneudflugt for Kirke Saaby og Kisserup menigheder samt andre interesserede til Humlemagasinet på Fyn
Onsdag den 22. maj kl. 8.00-17.00

Humlemagasinets mere end 20 temahaver er beliggende i park på 10 tdr. land i det smukke landskab på Vestfyn. I starten af 1990’erne omdannedes Humlemagasinet fra engrosvirksomhed med humle til kulturelt center med galleri og historiske udstillinger. Samtidig påbegyndtes anlæg af nye haver, så der nu findes over 20 forskellige temahaver. De første nye haver havde relation til stedets historie og omfattede en humlehave med 42 humlestænger samt en æblehave med over 30 forskellige fynske æblesorter. Besøg i mange af de berømte engelske haver gav ny inspiration, som i 2004 medførte, at hele arealet blev omdannet til en park med 3 gennemgående alleer med omliggende haver. En sø blev udgravet og jorden anvendt til en høj helt mod øst, hvorfra der er en flot udsigt over haverne og byen Harndrup. I besøget er indregnet et lille foredrag om museerne og udstillingen ”Frederik VII og Grevinde Danner”. Det foregår i Dagmarsalen, hvor alle kan sidde ned. Hvis man skal have kaffe og prinsesse Marie lagkage er prisen kr. 75,00. Der er ikke mulighed for yderligere køb af mad i Humlemagasinet. Medbring derfor madpakke og drikkevarer. Pris for sogneflugten er 150 kr., som betales i bussen. Tilmelding på kriga@km.dk eller pjs@km.dk. Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Kirke Saaby kirke præcis kl. 8.00


Er du til bøger, er vores læsekreds måske noget for dig
Den gamle Skole den 4. juni kl. 14-16

Vi mødes én gang om måneden og taler om den bog, som en fra læsekredsen har valgt, at vi skal læse. Det har givet /giver mange berigende og dybe samtaler. Alle kommer til orde, hvis de har lyst. Vi læser bøger af både danske og udenlandske forfattere. Da alle i læsekredsen har indflydelse på, hvad vi skal læse, vil der være noget for enhver smag. Ved valg af bøger lader vi os inspirere af f.eks. avisanmeldelser, bibliotekarer og af venner/ veninder eller kollegaer. Skulle det have vakt din interesse, er du velkommen til at kontake Helle Lundø Jensen på mail: hellelundoe99@gmail.com eller telefon 20 81 30 44.

Alle er velkommen - Helle Lundø Jensen


Kirke Saaby menighedsråd og Kirke Saaby bylaug inviterer til Grundlovsfest
Den 5. juni kl. 13.00

• Grundlovstale ved folketingskandidat Sascha Faxer, Alternativet i Lejre kommune
 • Musik ved swinging-singing Thereseband
• Fiskedam til børnene
• Fadølsbod, kagebod, pølsebod
• Gymnastikopvisninger fra Saaby Idrætsforening
• Masser af salgsboder – stort loppemarked

Alle, der ønsker at have en gratis bod i præstegårdshaven, bedes kontakte præsten på tlf. 46492117 eller pjs@km.dk. Der kommer mange til grundlovsfesten og der er god mulighed for at få solgt en masse. Medbring selv, hvad der skal bruges til boden.


Afskedscampinggudstjeneste på Gundested Camping
Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø, søndag den 7. juli kl. 11.00

De festlige og meget besøgte campinggudstjenester fi nder sted for sidste gang i år. Men også denne gang med Guds ord, pølser og fadøl. Prædikant til dette års campinggudstjeneste er Poul Joachim Stender. Søren E Jensen tager liturgien.


Konfirmandindskrivning for Kirke Saaby-Kisserup sogne
Søndag den 18. august kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

Tidspunkterne for konfirmandundervisningen er endnu ikke planlagt. Forventes at blive offentliggjort på kirkernes hjemmeside i begyndelsen af august. Konfirmationerne finder sted den 26. april kl. 10.30 og den 3. maj kl. 10.30. Konfirmander, der blev indskrevet i skolen i den klasse, der er nærmest bogstavet A, konfirmeres i april. Konfirmander, der er indskrevet i skolen i den klasse med et bogstav, der er nærmest Å, konfirmeres i maj. På hjemmesiden www.saabykisserup. dk kan der hentes et konfirmandindeks, der bedes printet ud, udfyldt og medbragt til konfirmandindskrivningen. Konfirmander i Kisserup konfirmeres Store Bededag.


Udflugt til Ledreborg slot for Kirke Saaby og Kisserup menigheder
Torsdag den 22. august kl. 9.30

Rundvisning på slottet af ægteparret Munro. Pris 40 kr.

Vi medbringer kaffe til slotsparken. Bussen til Ledreborg gods kører fra Kirke Saaby kirke kl. 9.30. Vi har 60 pladser og tilmelding sker efter princippet først til mølle. Kontakt kriga@km.dk eller pjs@ km.dk. Telefonisk tilmelding på 46492117.

Seneste tilmelding 20. juli.

Ledreborg Slot, bygget i 1740- 45 af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI,  har været Holstein-Ledreborg- familiens domicil i over 250 år. Hovedbygningen indeholder en hel enestående samling af de oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er derfor i dag et af Danmarks fi - neste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabs- arkitektur. Den nuværende ejer, Silvia Munro, er den fjerde af lensgreve Knud Holstein-Ledreborgs syv døtre og dermed ottende generation på Ledreborg. Familien har valgt at bo i stueetagen på selve slottet, hvor førstesalen er bibeholdt med det oprindelige interiør.Høstgudstjeneste - På marken ved Kisserup Kirke
Søndag den 25. august kl. 10.30

Igen i år levende musik – denne gang af Anders Danman, Therese Harris Buus Nielsen og indkaldte musikere. Stor rundkreds af halmballer. Smukt blomsterpyntet trækors. Efter gudstjenesten snitter og æblejuice og høstøl. Hjertelig velkommen! Der er under høstgudstjenesten indsamling til forfulgte kristne. Kristendommen er den religion, der i øjeblikket bliver forfulgt stærkest. Det er politisk ukorrekt at gøre opmærksom på det. Men vi samler ind til de forfulgte kristne, så de kan få medicin, husly, mad og en bibel. Hvis man ikke har medbragt penge, kan penge overføres til kirkens MobilePay.


Høstgudstjenesten i Kirke Saaby

finder sted 8. september kl. 10.30, hvor indsamlingen også går til forfulgte kristne. Efter gudstjenesten festligt traktement i våbenhuset


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2018
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø