Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Kirke Saaby bylaug og menighedsrådet inviterer til fest for demokratiet fredag den 5. juni kl. 13

AFLYST

Grundlovstale ved debattør Iben Tranholm Gymnastikopvisninger Therese Nielsens band spiller Boder med fadøl, pølser, sodavand, is og Grundlovskage Kræmmermarkedet: Alle kan komme med en bod og sælge hvad de ønsker. Tilmelding er ikke nødvendig. Mød op den 5. juni og find en plads. Præstegårdshaven åbner allerede kl. 9 for de, der ønsker at stille tidligt op. Grundlovsfesten trækker mange mennesker til. Kræmmerne beretter om et godt salg!


Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
 9. juni kl. 19.30 i Den gamle Skole i Kirke Saaby

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget  9. juni kl. 19.30 i Den gamle Skole i Kirke Saaby. Aflyst. Arrangementet forventes udsat til 18. august kl. 19.30

Hvordan kan vi udvikle kirken og de aktiviteter, vi planlægger, så de er i samklang med de mennesker, vi er kirke for, og de strømninger, der præger os? Hvordan gør vi bedst kirken nærværende og relevant i alle livets faser – for børn, unge, dåbsforældre, travle erhvervsaktive og seniorer? Hvilke studiekredse, foredrag og arrangementer kan tiltrækker nogle af de mennesker fra menigheden, som ikke går til højmesse om søndagen, men som er optaget af de store spørgsmål i tilværelsen? Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke er drivkraften for mange menighedsrådsmedlemmer. Arbejdet er frivilligt, og som menighedsrådsmedlem indgår man i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde. Man får et bredt netværk og får samtidig mulighed for at bringe sine kompetencer og interesser i spil i lokalsamfundet. Vi skal ikke lægge skjul på, at økonomi og mursten i de forgangne fire år har tæret på kræfterne. Sidste år kunne vi genåbne Kirke Saaby kirke efter en langvarig restaurering, men det har ikke forhindret os i tanker og diskussioner om, hvad det er for et lokalsamfund og for nogle mennesker, vi skal være kirke i og blandt. Du kan høre mere om menighedsrådets arbejde på det offentlige orienteringsmøde den 12. maj. Her vil vi også orientere om menighedsrådsvalget og den nye valgform, hvor kandidater til det nye menighedsråd vælges på en valgforsamling den 15. september 2020.


Genforeningsdagen
Dagen fejres i Kirke Saaby en dag før alle andre - søndag den 14. juni kl. 10.30

Genforeningen er den 15. juni 1920. Fra den dag blev Sønderjylland officielt igen en del af Danmark efter at have været under tysk styre i 56 år. Man sagde, at Sønderjylland ”kom hjem”. Denne dag blev udnævnt til Genforeningsdag, en af de store nationale festdage. Vi tager hul på Genforeningsdagen, der også falder sammen med Valdemarsdagen, allerede den 14. juni. Kirken vil være pyntet med dannebrogsflag og røde/hvide blomster. Efter gudstjenesten vil der være genforeningskage, tysk øl og rød mousserende vin.


Kirke Saaby kirke går i æteren
Søndag den 19. juli kl. 10.00

Radiogudstjeneste fra Kirke Saaby kirke. Deltag eller følg med på P1


Konfirmandindskrivning og høstgudstjeneste i Kirke Saaby kirke
Søndag den 16. august kl. 10.30

Årets nye konfirmander inviteres til høstgudstjeneste sammen med deres forældre og øvrige kirkegængere. Efter høstgudstjenesten vil der være en kort præsentation af præsten i kirken om den forestående konfirmandundervisning og konfirmationerne. Konfirmationen vil finde sted søndag den 25. april kl. 10.30 for de konfirmander der begyndte i A-klassen eller den klasse med et bogstav nærmest A. Konfirmationen vil finde sted søndag den 2. maj kl. 10.30 for de, der begyndte i B-klassen eller den klasse med et bogstav nærmest Å. Konfirmander fra Kisserup konfirmeres fredag den 30. april kl. 10.30 i Kisserup kirke På nuværende tidspunkt er tiderne for konfirmandundervisningen endnu ikke fastlagt. Offentliggøres på kirkernes hjemmeside Konfirmandernes forældre bedes gå ind på hjemmesiden www.saabykisserup.dk og downloade konfirmandindekset. Det udfyldte og underskrevne indeks medbringes til konfirmandindskrivning. Sognepræsten ser frem til at møde årets nye konfirmander!


Kirke Saaby og Kisserup sogne tilbyder i anledning af 100 året for Genforeningen:
Sogneudflugt til Historiecenter Dybbøl Banke
Onsdag den 2. september kl. 7-19

(Flyttet fra søndag den 13. maj kl. 7-19)

Besøg Historiecenter Dybbøl Banke og træd direkte ind i historien om krigen i 1864 mellem danskerne og preusserne. I den autentiske skanserekonstruktion kan man gå rundt i et dansk skanseanlæg. Man kan blandt andet se det store blokhus bygget af tonstunge bombebjælker og gå ned i krudtkammeret, der som den eneste bygning i skansen var lavet af beton. Livet bag fronten kan opleves i soldaterbyen, hvor der er mulighed for at prøve en telegraf og lægge sig i halmen i mandskabsbarakken. Inde på Historiecenteret vises filmen Dommedag for Danmark om krigen 1864 og de to film om de krigens to store slag ved Sønderborg: Stormdagen om det store slag på Dybbøl Banke d. 18. april og Angrebet på Als om det afgørende slag den 29. juni 1864. Kombinerer besøget med en gåtur langs den danske skanselinje uden for Historiecentret. På hjem turen besøger vi kort Christiansfeld. Praktiske informationer:  Afgang fra pladsen foran Kirke Saaby kirke. Menighedsrådet sørger for kaffe og småkager til turen. Frokosten kan medbringes eller købes i Dybbøl Historiecenter.  Stop i Christiansfeld. Gåtur gennem byens centrum. Pris 200 kr. som betales i bussen. Tilmelding snarest på pjs@km.dk eller 46492117. Gennemføres kun ved min 45 tilmeldte


Høstfest på marken foran Kisserup Kirke
Søndag den 13. september kl. 10.30

Vi flytter kirken ud på marken og holder høstgudstjeneste på halmballer. Efter gudstjenesten serveres der kolde øl og sodavand og sandwich.


 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2018
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø