Kirkespisning med nationalparkchef Anders Bülow
Onsdag den 27. marts kl. 18.30 i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Efter mange års tilløb blev Nationalpark Skjoldungernes Land en realitet i 2015. Nationalparken har etableret sit sekretariat på Ledreborg Slot – lige midt i den 30 km lange og 20 km brede nationalpark. Nationalparken dækker dele af Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner og indeholder, foruden middelalderbyen Roskilde, skovhøjlandet i Bidstrupskovene, det vidtstrakte fredede herregårdslandskab samt en meget stor del af Roskilde Fjord. Nationalpark Skjoldungernes Land er særlig rig på kultur- Kirkespisning med nationalparkchef Anders Bülow miljøer og kulturhistorie og har en særlig fokus herpå. Hør om, hvad en dansk nationalpark egentlig er, hvordan den arbejder med udgangspunkt i samarbejde og frivillighed samt hvad perspektiverne for lokalområdet er på sigt. Få fortællingerne om den særlige natur og kulturhistorie, som nationalparken rummer, samt hør om nogle af de centrale projekter og indsatser i de første år af nationalparkens virke. Ander Bülow tiltrådte 1. januar 2017 som nationalparkchef. Han er uddannet forstkandidat og friluftsvejleder og driver en gård ved Skibby.


Forårets sangaften i Nordens tegn
Den gamle Skole torsdag den 28. marts kl. 19.30 – 21.30

I anledning af Foreningen Nordens 100-års jubilæum satses der på den nordiske sangskat med korstævner i hele Norden. Derfor har vi helt naturligt valgt at følge op på temaet. Velkommen til frit at vælge blandt de mange dejlige nordiske sange fra Højskolesangbogen. Vores lille kor vil sammen med organisten gelejde os rundt i repertoiret – afbrudt af en pause med kaffe, te og lækker kage. Arrangementet er - som sædvanlig – gratis.


Er du til bøger, er vores læsekreds måske noget for dig
Den gamle Skole den 2. april kl. 14-16

Vi mødes én gang om måneden og taler om den bog, som en fra læsekredsen har valgt, at vi skal læse. Det har givet /giver mange berigende og dybe samtaler. Alle kommer til orde, hvis de har lyst. Vi læser bøger af både danske og udenlandske forfattere. Da alle i læsekredsen har indflydelse på, hvad vi skal læse, vil der være noget for enhver smag. Ved valg af bøger lader vi os inspirere af f.eks. avisanmeldelser, bibliotekarer og af venner/ veninder eller kollegaer. Skulle det have vakt din interesse, er du velkommen til at kontake Helle Lundø Jensen på mail: hellelundoe99@gmail.com eller telefon 20 81 30 44.

Alle er velkommen - Helle Lundø Jensen


Morgenmøde om Kirke Saaby kirkes renovering
Den gamle Skole, Kirke Saaby Onsdag den 3. april kl. 9.30

Morgenmødet lægger op til åbningen af Kirke Saaby kirke. Mød konservator Conny Hansen, der var en af de konservatorer, der ordnede kirkens gamle kalkmalerier. Hun fortæller om restaureringen og de billeder, som nu står klart og smukt i kirken.


Koncert Mariæ bebudelses dag
Kisserup kirke, onsdag den 3. april kl. 19:30

Mariamusik i Kisserup kirke med Djina Mai-Mai, sopran og Anders Danman, klaver og orgel. Selvom Maria er smukt beskrevet i Lukasevangeliet, er det først flere hundrede år senere, at hendes betydning vokser. Langsomt opstår der legender og traditioner af vidt forskellig karakter: Hvem hendes forældre var, at hun efter Jesu korsfæstelse rejste med disciplen Johannes til Rom, at hun efter sin død steg direkte til himmels og meget, meget mere. Den store betydning som Maria har haft igennem det meste af kirkens historie, stammer dog ikke fra Bibelen. Snarere er den vokset ud af et behov for en kvindelig eller moderlig side af kristendommen, og i historiens løb er hun blevet tillagt et væld af betydninger og fortolkninger. Hun fungerer blandt andet som symbol på lydighed, renhed og tro. Af den store mængde musik til Jomfru Maria har Anders Danman og Djina Mai-Mai sat et program sammen fra forskellige lande og tidsaldre


Åbning af Kirke Saaby kirke og Påsken 2019

LØRDAG DEN 13. APRIL KL. 10.30
Kirken åbnes for børnene med børnegudstjeneste med blandt andet Saaby Børnekor ”Såby-noderne” under ledelse af Marie Villadsen og Anders Danman, klaver og orgel. Efter gudstjenesten klovneshow med klovnen Tape i Den gamle Skole. Herefter æggejagt i præstegårdshaven.

SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 9.45
Åbningen af Kirke Saaby kirke indledes med morgenkaffe og en lille en ved Dagli’Brugsen i Kirke Saaby. Kirke Saaby hovedgade er en lang flagallé. Anført af Roskilde Garden trækker vi gennem byen op til kirken, hvor gudstjenesten indledes kl. 10.30. Forrest i processionen vil medlemmer af menighedsrådet og præsten og kirkens ansatte gå med kirkens alterkalk, 7-armede lysestage, disk, alterbuketter og alterbøger. Festlig musik i kirken af blandt Erik Rasmussen, trompet, Anders Danman, orgel og klaver, Therese Harris Buus Nielsen, sopran og Saaby Vokalensemble.- Efter gudstjenesten mousserende vin og kager.

ONSDAG DEN 17. APRIL KL. 10.30
Andagt i Kirke Saaby kirke for beboerne på plejehjemmet i Hvalsø og andre interesserede. Efter gudstjenesten serveres der is og portvin.

TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 18.00
Gudstjeneste i Kirke Saaby kirke med nadver. Efter gudstjenesten suppe i våbenhuset.

LANGFREDAG DEN 20. APRIL KL. 12.00
Påske på slottet er en musikalsk gennemgang af påskens dramatiske begivenheder. Arrangementet er gennemført i et samarbejde med Kirke Saaby-Kisserup og Rye-Sonnerup og pastorater og medfinansieret af Lejre provsti. Påske på slottet består af fem forskellige stationer. Første station er palmesøndag, som finder sted i haven foran slottet. Stationen markerer Jesu indtog i Jerusalem. Påske på slottet En påskemusical på Trudsholm slot Anden station er skærtorsdag og markerer Jesu sidste måltid med sine disciple. Begivenheden finder sted på slottets ovensal. Tredje station er langfredag, hvor Jesu korsfæstes. Det er en mørk og sort dag, og dagen udspiller sig musikalsk i slottets dagligstue. Fjerde station er påskemorgen, hvor Jesu opstod fra de døde. Den store begivenhed foregår i slottets festsal Femte station er laden, hvor nadveren fra skærtorsdag fortsætter med et fælles måltid, mens påsken repeteres på væggen med en lydløs fremvisning af filmen The passion of the Christ. Trudsholm ligger på Hvalsøvej 16, 4060 Kirke Saaby. Alle er velkommen. Gratis entre.

PÅSKELØRDAG DEN 20. APRIL KL. 22
Påskemidnatsandagt med absolution.

PÅSKESØNDAG DEN 21. APRIL
Festgudstjenester i Kirke Saaby og Kisserup kirker. Jesu Kristi opstandelse fejres. Festen fortsætter anden påskedag med flere gudstjenester.


Er du til bøger, er vores læsekreds måske noget for dig
Den gamle Skole den 7. maj kl. 14-16

Vi mødes én gang om måneden og taler om den bog, som en fra læsekredsen har valgt, at vi skal læse. Det har givet /giver mange berigende og dybe samtaler. Alle kommer til orde, hvis de har lyst. Vi læser bøger af både danske og udenlandske forfattere. Da alle i læsekredsen har indflydelse på, hvad vi skal læse, vil der være noget for enhver smag. Ved valg af bøger lader vi os inspirere af f.eks. avisanmeldelser, bibliotekarer og af venner/ veninder eller kollegaer. Skulle det have vakt din interesse, er du velkommen til at kontake Helle Lundø Jensen på mail: hellelundoe99@gmail.com eller telefon 20 81 30 44.

Alle er velkommen - Helle Lundø Jensen


4-hændig orgelmusik
Kirke Saaby kirke den 8. maj kl. 19.30

Koncert med 2- og 4-hændig orgelmusik med Yuzuru Hiranaka og Anders Danman. Musik af bl. a. J. S. Bach, Mozart og Gade. Efterfølgende forfriskning i våbenhuset.


Sogneudflugt
Sogneudflugt for Kirke Saaby og Kisserup menigheder samt andre interesserede til Humlemagasinet på Fyn
Onsdag den 22. maj kl. 8.00-17.00

Humlemagasinets mere end 20 temahaver er beliggende i park på 10 tdr. land i det smukke landskab på Vestfyn. I starten af 1990’erne omdannedes Humlemagasinet fra engrosvirksomhed med humle til kulturelt center med galleri og historiske udstillinger. Samtidig påbegyndtes anlæg af nye haver, så der nu findes over 20 forskellige temahaver. De første nye haver havde relation til stedets historie og omfattede en humlehave med 42 humlestænger samt en æblehave med over 30 forskellige fynske æblesorter. Besøg i mange af de berømte engelske haver gav ny inspiration, som i 2004 medførte, at hele arealet blev omdannet til en park med 3 gennemgående alleer med omliggende haver. En sø blev udgravet og jorden anvendt til en høj helt mod øst, hvorfra der er en flot udsigt over haverne og byen Harndrup. I besøget er indregnet et lille foredrag om museerne og udstillingen ”Frederik VII og Grevinde Danner”. Det foregår i Dagmarsalen, hvor alle kan sidde ned. Hvis man skal have kaffe og prinsesse Marie lagkage er prisen kr. 75,00. Der er ikke mulighed for yderligere køb af mad i Humlemagasinet. Medbring derfor madpakke og drikkevarer. Pris for sogneflugten er 150 kr., som betales i bussen. Tilmelding på kriga@km.dk eller pjs@km.dk. Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Kirke Saaby kirke præcis kl. 8.00


Er du til bøger, er vores læsekreds måske noget for dig
Den gamle Skole den 7. maj kl. 14-16

Vi mødes én gang om måneden og taler om den bog, som en fra læsekredsen har valgt, at vi skal læse. Det har givet /giver mange berigende og dybe samtaler. Alle kommer til orde, hvis de har lyst. Vi læser bøger af både danske og udenlandske forfattere. Da alle i læsekredsen har indflydelse på, hvad vi skal læse, vil der være noget for enhver smag. Ved valg af bøger lader vi os inspirere af f.eks. avisanmeldelser, bibliotekarer og af venner/ veninder eller kollegaer. Skulle det have vakt din interesse, er du velkommen til at kontake Helle Lundø Jensen på mail: hellelundoe99@gmail.com eller telefon 20 81 30 44.

Alle er velkommen - Helle Lundø Jensen


Er du til bøger, er vores læsekreds måske noget for dig
Den gamle Skole den 4. juni kl. 14-16

Vi mødes én gang om måneden og taler om den bog, som en fra læsekredsen har valgt, at vi skal læse. Det har givet /giver mange berigende og dybe samtaler. Alle kommer til orde, hvis de har lyst. Vi læser bøger af både danske og udenlandske forfattere. Da alle i læsekredsen har indflydelse på, hvad vi skal læse, vil der være noget for enhver smag. Ved valg af bøger lader vi os inspirere af f.eks. avisanmeldelser, bibliotekarer og af venner/ veninder eller kollegaer. Skulle det have vakt din interesse, er du velkommen til at kontake Helle Lundø Jensen på mail: hellelundoe99@gmail.com eller telefon 20 81 30 44.

Alle er velkommen - Helle Lundø Jensen


Kirke Saaby menighedsråd og Kirke Saaby bylaug inviterer til Grundlovsfest
Den 5. juni kl. 13.00

• Stort kræmmermarked. Alle er velkommen til at have en gratis bod. Skriv til pjs@km.dk. • Grundlovstale ved Ulla Jensen, spidskandidat for Alternativet i Lejre kommune • Fællessang • Pølse, fadøl, kage og kaffeboder • Musik med Thereses Band • Og meget mere...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2018
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø