Sangaften
Den gamle Skole, torsdag den 30. marts kl. 19.30

Den der vil synge, finder altid en sang. Syng foråret ind i Den Gamle Skole. Organist Anders Danman og det nyindstiftede Saaby Vokalensemble indbyder til den traditionelle halvårlige sangaften, hvor vi synger fra højskolesangbogen og salmebogen efter deltagernes egne ønsker. I pausen byder vi på kaffe/te og kage.


Morgenmøde: Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith
Onsdag den 5. april i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Hvad er den moderne pilgrimsbevægelse? Hvorfor er der så stor interesse for vandring? Hvad betyder de mange pilgrimme for folkekirkens identitet? Udtrykker længslen efter at vandre og være i bevægelse noget omkring den åndelige søgen? Er der i højere grad brug for at tænke kroppen og bevægelsen ind i troen?


Den hellige påskeuge i Kirke Saaby og Kisserup

Børnegudstjeneste - Palmesøndag
9. april kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

Børnegudstjeneste med Kirke Saaby Børnekor ”Såbynoderne” under ledelse af Marie Villadsen og Anders Danman. Klovneshow med Tapé i Den gamle Skole efter gudstjenesten. Jagt efter påskeæg i præstegårdshaven.


Skærtorsdag
13. april

Nadvergudstjenester i Kisserup kirke kl. 16. Måltidsgudstjeneste i Kirke Saaby kl. 18 med en påskeplatte og musik af Therese Harris Buus Nielsen og ensemble.


Sognekirkerne on the road- igen.
Langfredag den 14. april

På denne dag holder vi ikke gudstjeneste i vore kirker. I stedet kommer kirkerne rundt i sognene på ladet af en lastbil lastet med 2 præster og Simons band med musikerne Daniel Som Hansen, Thomas Cortes, Simon Hinz og sangerinden Maj Kjeldsgaard. Minigudstjenester langfredag på 15 minutter ved Poul Joachim Stender og Birgit Svendsen.

Steder:
Kl. 10.30: Parkeringspladsen ved Rye kirke
Kl. 11.00: Ejby ved parkeringspladsen ved Netto
Kl. 11.30: Plænen overfor købmanden i Kirke Sonnerup
Kl. 12.00: Gadekæret i Vester Såby
Kl.12.30 : Gadekæret i Kirke Såby
Kl.13.00: Busholdepladsen i Kisserup


Påskenatsgudstjeneste
Påskelørdag den 15. april kl. 22

Påskenatsgudstjeneste med bl.a. sang af Therese Harris Buus Nielsen.


Turen går til Nr. Lyndelse og Fåborg - Menighedsudflugt
Onsdag den 10. maj kl. 8-18

Menighedsudflugt til komponisten Carl Nielsens barndomshjem i Nr. Lyndelse. Museet i det hyggelige hus viser historien om Carl Nielsens barndom og hjemmets arbejds- og musikliv, som blev så afgørende for Carl Nielsens senere udvikling både som musiker og som komponist. Herefter kører vi videre til Faaborg, hvor vi besøger Faaborg Museum, der fremviser en samling af malerier og skulpturer, hovedsageligt samlet ud fra kredsen af fynske kunstnere. Efter besøget på museet er der mulighed for at nyde Faaborg by med den smukke kirke, byport, Ymerbrønden, klokketårnet med mere. Pris 150 kr. der inkluderer entreer på de to museer samt transport. Madpakke kan medbringes eller frokost kan købes i Faaborg. Tilmelding på 46492117 eller pjs@km.dk. Mødested: Parkeringspladsen ved Kirke Saaby kirke. Guider: Poul Joachim Stender og Vilhelm Stender (der har været præst i Faaborg).


Børnedag i Kirke Saaby
Fredag den 2. juni kl. 9.30-12.30

Sang og musik i kirken, tårnklatring, futtog, mød klovnen Tapé, friske frugter, kagekone og saftevand. En festlig forårsdag for alle dagplejebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn.


Pinsen i Kirke Saaby og Kisserup kirker

Søndag den 4. juni kl. 9.00 i Kirke Saaby kirke med festlig morgengudstjeneste og efterfølgende rosa-champagne. Kl. 10.30 fejres pinseunderet i Kisserup kirke med musik af Therese Harris Buus Nielsen og band. Efter gudstjenesten rosa-champagne

 Mandag den 5. juni kl. 11.30. Andagt i præstegårdshavens æblelund


Grundlovsfest og kræmmermarked i Kirke Saaby præstegårdshave
Mandag den 5. juni kl. 13

Menighedsrådet og Kirke Saaby bylaug inviterer til fest for demokratiet.

Grundlovstale – årets grundlovstaler præsenteres i pressen

Gymnastikopvisning • Pølsebod, fadølsbod, is og kagebod • Kræmmermarked med mange boder NB Tilmelding til kræmmermarked på tlf. 46492117 eller pjs@km.dk. Der er plads til mange boder i præstegårdshaven og alle er hjertelig velkommen til at deltage


 

 

 

 

 

 
 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2017
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø