Kirkespisning: Kristendommens betydning for samfundet
Onsdag den 11. marts kl. 18.30 i Den gamle Skole, Kirke Saaby

AFLYST

Charlotte Dyremose var politiker. I dag er hun præst. Men en meget samfundsengageret præst. Mød hendes analyse om kristendommens betydning for samfundet.


Sangaften - Syng foråret ind!
Den gamle Skole torsdag den 19. marts kl. 19.30

AFLYST

Foråret er atter på vej - næsten - og vinteren har ladet vente på sig. Der er så mange dejlige vinter- og forårssange i Højskolesangbogen, men hvornår får vi lige lejlighed til at synge dem? Organist Anders Danman og Saaby Vokalensemble står på spring for at tage hul på måske den smukkeste og mest livsbekræftende af vore fire årstider – sammen med alle der har lyst til at synge et udpluk af de sange, I holder mest af – med udgangspunkt i Højskolesangbogen. Tag dig selv, din partner og nabo med til årets første sangaften torsdag den 19. marts klokken 19.30 – 21.30 i Den gamle Skole, Bogøvej 3 i Kirke Saaby. Enhver er velkommen til arrangementet. Der er gratis adgang, og der kræves ingen tilmelding. Der vil som altid være kaffe/te og lidt kage i pausen. Arrangeres i samarbejde med Såby-Kisserup Menighedsråd


Morgenmøde: Erindringer fra et liv i et grænseland under forandring - foredrag ved Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Den gamle Skole, Kirke Saaby onsdag den 25. marts kl. 9.30

AFLYST

Fra ung højskoleelev i 1974 med rødder i bl.a. Vestjylland og siden lærer på Rønshoved Højskole (1983), højskoleforstander på Højskolen Østersøen i 1993 og generalsekretær i Grænseforeningen kender Knud-Erik Therkelsen krydsfeltet mellem tysk fjendebillede og tyske venskaber på andre måder end de fleste. Foredraget perspektiverer personlige oplevelser ud i den store fortælling – den lange vandring fra modsætning til grænsedragning/Genforening og fredelig sameksistens. Via den personlige fortælling sættes Genforeningen i 1920 ind i et nutidigt perspektiv. Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med begivenhederne for 100 år siden? Hvad er relevansen i dag? Foredraget vinkler historiefortællingen respektfuldt, men på en måde, så begivenhederne dengang sættes i sammenhæng med nutidens udfordringer. Hvor peger grænsedragningen i 1920 hen i nutid og fremtid, hvor grænsebegreb, grænseland og identitet er under forandring. Foredraget stiller nye spørgsmål til historien for at få nye svar, og dermed nye perspektiver.


Børnegudstjeneste i Kirke Saaby kirke
Palmesøndag, søndag den 5. april kl. 10.30

AFLYST

Børnegudstjeneste med børnekoret Saaby Noderne. Klovneshow i Den gamle Skole. Æggejagt i præstegårdshaven.


Skærtorsdaggudstjeneste med lam og granatæbler
Torsdag den 9. april kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

AFLYST

Nadvergudstjeneste med efterfølgende smagsprøver på lam og granatæbler og israelsk vin i våbenhuset


Korsvandring Langfredag den 10. april kl. 10.30 i Rye kirke og efterfølgende Kirke Saaby kirke

AFLYST

Strækningen mellem Rye kirke og Kirke Saaby kirke bliver til Jerusalems Via Dolorosa I en følge en gammel kristen tradition vandrede Jesus den første Langfredag en strækning i Jerusalem, der fik navnet Via Dolorosa og som har 14 stationer. På hver station fandt en hændelse sted. Tre af stationerne mindes, at Jesus faldt. På en station mødte han sin mor. På en anden station rakte Veronica ham svededugen. På en tredje station kom Simon af Kyrene og hjalp ham med at bære korset. På de fem sidste stationer fandt korsfæstelsens forskellige led sted. Vi følger ikke de 14 stationer slavisk. Men på en vandring fra Rye kirke gennem skoven og over Trudsholm, stopper vi flere steder synger, beder og læser fra Jesu lidelsesberetning. Langfredagsprogrammet forløber således:
10.30. Andagt i Rye Kirke. Efter andagten går vi fra kirken til Kirke Saaby kirke. Vi regner med at bruge 1 ½ -2 timer. Herefter andagt i Kirke Saaby kirke, efterfulgt af varm suppe i Den gamle Skole. Vi tilbyder en bus tilbage til Rye kirke, så man kan få fat i sin bil igen. Arrangementet er gratis og tilmelding ikke nødvendig.


Festgudstjeneste Kisserup kirke
påskedag søndag den 12. april kl. 10.30.

AFLYST

med medvirken af Klaus Bjørn Olsen, trompet.


Morgenmøde med Ole Bach Piekut
onsdag den 15. april kl. 9.30 i Den gamle Skole, Kirke Saaby

AFLYST

Om Dannebrog jeg veed… Et folkeligt foredrag med en historisk halvdel om flaget og anden halvdel om flaget i poesien, hvor vi synger flagsange - og salmer undervejs Ole Bach Piekut er kirkebogsførende præst i Tølløse. Han har flere år været feltpræst og udstationeret i Kosovo, Libanon, Afghanistan og Irak. I fritiden er Ole Bach Piekut løber - og ivrig jæger.


Aldrig mere en 9. april! 75 årsdagen for Danmarks befrielse
Mandag den 4. maj kl. 19 ved Frihedsstenen ved kirken i Kirke Saaby

I skæret af brændende fakler mindes vi Danmarks befrielse efter anden verdenskrig. Kransenedlæggelse, fællessang og musik ved Therese Nielsen og Alexander Bak Hansen. Frihedstale ved Lejre kommunes borgmester Carsten Rasmussen.


Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
 12. maj kl. 19.00 i Den gamle Skole i Kirke Saaby

Hvordan kan vi udvikle kirken og de aktiviteter, vi planlægger, så de er i samklang med de mennesker, vi er kirke for, og de strømninger, der præger os? Hvordan gør vi bedst kirken nærværende og relevant i alle livets faser – for børn, unge, dåbsforældre, travle erhvervsaktive og seniorer? Hvilke studiekredse, foredrag og arrangementer kan tiltrækker nogle af de mennesker fra menigheden, som ikke går til højmesse om søndagen, men som er optaget af de store spørgsmål i tilværelsen? Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke er drivkraften for mange menighedsrådsmedlemmer. Arbejdet er frivilligt, og som menighedsrådsmedlem indgår man i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde. Man får et bredt netværk og får samtidig mulighed for at bringe sine kompetencer og interesser i spil i lokalsamfundet. Vi skal ikke lægge skjul på, at økonomi og mursten i de forgangne fire år har tæret på kræfterne. Sidste år kunne vi genåbne Kirke Saaby kirke efter en langvarig restaurering, men det har ikke forhindret os i tanker og diskussioner om, hvad det er for et lokalsamfund og for nogle mennesker, vi skal være kirke i og blandt. Du kan høre mere om menighedsrådets arbejde på det offentlige orienteringsmøde den 12. maj. Her vil vi også orientere om menighedsrådsvalget og den nye valgform, hvor kandidater til det nye menighedsråd vælges på en valgforsamling den 15. september 2020.


Sogneudflugt til Historiecenter Dybbøl Banke
Onsdag den 13. maj kl. 7-19

Kirke Saaby og Kisserup sogne tilbyder i anledning af 100-året for Genforeningen : Besøg Historiecenter Dybbøl Banke og træd direkte ind i historien om krigen i 1864 mellem danskerne og preusserne. I den autentiske skanserekonstruktion kan man gå rundt i et dansk skanseanlæg. Man kan blandt andet se det store blokhus bygget af tonstunge bombebjælker og gå ned i krudtkammeret, der som den eneste bygning i skansen var lavet af beton. Livet bag fronten kan opleves i soldaterbyen, hvor der er mulighed for at prøve en telegraf og lægge sig i halmen i mandskabsbarakken. Inde på Historiecenteret vises filmen Dommedag for Danmark om krigen 1864 og de to film om krigens to store slag ved Sønderborg: Stormdagen om det store slag på Dybbøl Banke d. 18. april og Angrebet på Als om det afgørende slag den 29. juni 1864. Vi kombinerer besøget med en gåtur langs den danske skanselinje uden for Historiecentret. På hjemturen besøger vi kort Christiansfeld. Praktiske informationer: Afgang fra pladsen foran Kirke Saaby kirke. Menighedsrådet sørger for kaffe og småkager til turen. Frokosten kan medbringes eller købes i Dybbøl Historiecenter. Stop i Christiansfeld. Gåtur gennem byens centrum. Pris 200 kr. som betales i bussen. Tilmelding snarest på pjs@km.dk eller 46492117. Gennemføres kun ved min 45 tilmeldte.


Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Kirke Saaby bylaug og menighedsrådet inviterer til fest for demokratiet fredag den 5. juni kl. 13

Stort kræmmermarked. Grundlovstale ved Iben Tranholm. (Iben Thranholm er cand.theol., katolik, journalist og debattør. Tidligere informationschef i Det katolske bispedømme i Danmark. Hun har skrevet for Politiken, Berlingske og Kristeligt Dagblad Desuden har hun medvirket i flere forskellige debatprogrammer på tv og radio.) Gymnastikopvisninger, Therese Nielsens band spiller, boder med fadøl, pølser, sodavand, is og Grundlovskage. Kræmmermarkedet: Alle kan komme med en bod og sælge, hvad de ønsker. Tilmelding er ikke nødvendig. Mød op den 5. juni og find en plads. Præstegårdshaven åbner allerede kl. 9 for de, der ønsker at stille tidligt op. Grundlovsfesten trækker mange mennesker til. Kræmmerne beretter om et godt salg!


Genforeningsdagen
Dagen fejres i Kirke Saaby en dag før alle andre - søndag den 14. juni kl. 10.30

Genforeningen er den 15. juni 1920. Fra den dag blev Sønderjylland officielt igen en del af Danmark efter at have været under tysk styre i 56 år. Man sagde, at Sønderjylland ”kom hjem”. Denne dag blev udnævnt til Genforeningsdag, en af de store nationale festdage. Vi tager hul på Genforeningsdagen, der også falder sammen med Valdemarsdagen, allerede den 14. juni. Kirken vil være pyntet med dannebrogsflag og røde/hvide blomster. Efter gudstjenesten vil der være genforeningskage, tysk øl og rød mousserende vin.


Pinsemusik i Kirke Saaby og Kisserup kirker
31. maj og 1. juni

Kirke Saaby og Kisserup kirker byder på masser af musik i pinsen. Ved gudstjenesterne søndag den 31. maj medvirker trompetist Erik Rasmussen. Anden pinsedag jazzgudstjeneste. Therese Nielsen synger sammen Jazzpianist Alexander Bak-Hansen til en helt særlig højmesse, der fusionerer de bedste amerikanske forårsstandards med skønne, lyriske arrangementer af danske forårssange og -salmer. Kom til en højmesse, der byder foråret velkommen med lyse toner og friske klange.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gudstjenester:
Gudstjenestetider
Læs udvalgte prædikener
Hvordan forløber en gudstjeneste
Gudstjenestens nadver
Kirkeåret
Fotografering
Klapsalver
Traktement i våbenhuset
Kirkebil
Arrangementer


Dåb og vielse:
Fødsel
Dåb
Vielse
Spørgsmål til præsten

Kontakt

Børn og unge

Fotogalleri

Links
Konfirmander
Konfirmander gennem tiderne
Guldkonfirmander 2012
Konfirmandindskrivning
Konfirmander 2018
Om kirkerne:
Menighedsrådet
Kirke Saaby Kirke
Film om Kirke Saaby kirke
Besøgstal i Kirke Saaby kirke
Kisserup kirke

Film om Kisserup kirke

Besøgstal i Kisserup kirke
 
Kirkegårdene:
Kirke Saaby Kirkegård
Pjece om Kirke Saaby kirkegård - 2017
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Pjece om urnegrav i blomsteranlæg
Kisserup Kirkegård
Pjece om Kisserup kirkegård - 2015
Kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Dødsfald
Begravelse/Bisættelse
Priser
           Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117. E-mail
pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø