Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti       

 

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

 Konfirmandundervisningen bliver hver torsdag kl. 8-9.30 og 14 til 15.30. Konfirmanderne, der kommer fra andre skoler end Kirke Saaby, kan frit vælge om de vil gå til undervisning torsdag morgen eller torsdag eftermiddag. Første undervisningstime blive torsdag den 22. august. Herefter hver torsdag.

Til konfirmandindskrivningen medbringes et udfyldt indeks, som kan downloades her.

 Spørgsmål vedr. konfirmandundervisningen kan rettes til sognepræsten på telefon 46492117 eller pjs@km.dk.

Konfirmationerne finder sted for dem, der blev indskrevet i A-klassen, søndag den 26. april kl. 10.30. De, der blev indskrevet i B-klassen konfirmeres 3. maj kl. 10.30. Kisserup konfirmander konfirmeres Store Bededag eller efter aftale med forældrene.  


Ny kirkeminister Joy Mogensen. Borgmester i Roskilde. Hjertelig tillykke. Vi glæder os til samarbejdet. 


TUR TIL LEDREBORG SLOT

Udflugt til Ledreborg slot 22. august kl. 9.30

Rundvisning af greveparret selv

Bus, rundvisning, en kop kaffe – 40 kr Mødested parkeringspladsen ved kirken

Tilmelding nu på kriga@km.dk eller pjs@km.dk  


TRINITATIS-TIDEN

Når kirken har overstået pinse, begynder en lang periode uden særlige helligdage. Perioden kaldes trinitatis-tiden, og ordet dækker over, at man fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Trinitatis er latin og betyder "treenighed". Trinitatis søndag er den første søndag efter pinse og dermed også den første søndag i det festløse halvår, indtil det igen bliver advent, og kirkeåret begynder på ny. Trinitatis søndag hedder også Hellig Trefoldighedsfest, og med lidt god vilje kan selve Trinitatis søndag derfor kaldes for en særlig helligdag.     


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 3-12-18 - "Hvorfor familien skal rejse dig op når  deres konfirmand skal konfirmeres ............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens side
Undertrykte kvinder

Prædiken til 2. søndag efter trinitatis. Lukas. 6,36-42

Ok at se bjælken i andres øjne Det er ok ind imellem at se bjælken i andres øjne. Danske kvinder har, næsten på alle områder, opnået ligestilling med mænd. Måske mangler der fortsat noget på forskellige områder. Det arbejdes der på.  Men det er besynderligt, at de danske, frisindede, emanciperede kvinder er så ligeglade med deres søstre i Afghanistan, Congo, Pakistan, Indien og Somalia og andre steder i verden, der er stærkt undertrykte af mændene. Hvor er protesterne fra de danske kvinder, når kvinder i muslimske lande skal gå i burka? .........

Læs resten af prædikenen her.....


Vi takker hjertelig for de ca. 26.000 kr. der indkom til forfulgte kristne under radiogudstjenesterne pinsedag og 2. pinsedag. Pengene er sendt til Det danske Bibelselskabet og vil gå til at hjælpe forfulgte kristne med en mad, medicin, husly og en bibel

Også tak for de 1.666 kr, der indkom til campinggudstjenesten den 7. juli


Folketingets kirkeudvalg

Se hvem der sidder i folketingets kirkeudvalg.

Udvalget har stor betydning for folkekirkens fremtid.


Se nye og gamle billeder
fra kirkens fester og arrangementer

Genindvielse af Kirke Saaby kirke og konfirmationerne 2019.  Se vores billeder fra alle kirkens højtider i fotogalleriet


Der kan ved indsamlinger til gudstjenesterne og ved kirkespisninger og morgenmøder, hvor man betaler for maden, betales med Mobil Pay. Nummeret til kirken er: 91007 Nemt at huske – tænk på 9 (helligt tal i kristendommen) og 1 (Gud er en) og James Bond (007). Mobilepay kan også bruges til gudstjenesternes indsamlinger til forfulgte kristne.


Lån en dåbskjole

Anonym giver har skænket Kirke Saaby og Kisserup kirke en smuk dåbskjole. Dåbskjolen kan lånes gratis til alle, der skal have et barn døbt. Kontakt præsten.


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder gudstjeneste i Kisserup kirke hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Se reklame for kirkenPræstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø