Betragt med flid Guds underfulde gaver!   

 

PH-LAMPE TYVSTJÅLET FRA KISSERUP KIRKE FORRIGE UGE - DUSØR UDLOVES

 

Denne PH-lampe blev med en vinkelsliber stjålet fra Kisserup kirke. I nattens mørke brugte tyvene eller tyven kirkens stige til at nå lampen og skar den ned.

Gud er lyset – men tyve skal alligevel ikke stjæle vores lampe 

Menighedsrådet giver 12 flasker god vin i dusør til den, der kan lede os på sporet af tyvene/tyven

Er du blevet spurgt, om du vil købe en udendørs PH-lampe???


SANKT HANS - MIDSOMMERFEST OG FESTEN FOR JOHANNES DØBEREN

Johannes Døberens liv og levned

Johannes Døberens forældre var Elisabeth og Zakarias, som var et barnløst ægtepar højt oppe i årene, der med guddommelig hjælp fik Johannes, der siden hen fik tilnavnet Døberen.

Johannes Døberen var en omvandrende prædikant, som i perioder levede i ørkenen, hvor han spiste græshopper og vild honning. Allerede fra barnsben vidste Johannes, at der ventede ham en speciel livsopgave, der skulle munde ud i dåben af Guds Søn. Johannes Døberen var nemlig manden, der døbte Jesus i Jordanfloden deraf også tilnavnet Døberen. Johannes Døberen var meget bevidst om sin rolle som forløberen for Jesus. Han pegede hele tiden på, at Jesus ville komme og døbe ikke blot med vand, men også med Helligånd, Guds ånd. Johannes Døberen døde på dramatisk vis, da han efter at have kritiseret den jødiske konge for at have giftet sig med sin søster blev fængslet og siden halshugget. Kongen tøvede først med at henrette den karismatiske mand. Men da kongens steddatter Salome udbad sig Johannes Døberens hoved på et fad som betaling for at danse de syv slørs dans, huggede kongen hovedet af Johannes.

Han skal blive større - jeg skal blive mindre
Til sankthans fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som falder den 24. juni. Sankt Hans aften er aftenen før hans fødselsdag, ligesom vi i Danmark fejrer juleaftendagen før juledag. Johannes Døberen blev født seks måneder før Jesus. Det kan man læse i Lukasevangeliet 1, 26-27: Da Elisabeth (Johannes mor) var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med enmand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria: Jesu mor. Men rent symbolsk er der også en pointe at hente. Dagene kortes efter Johannes Døberen fødselsdag, mens de bliver længere efter Jesu fødsel. Og Johannes Døber sagde om sit forhold til Jesus: "Han skal blive større, jeg skal blive mindre" (Johannesevangeliet 3,30). Han siger også: "Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild."(Johannesevangeliet 3, 11). Jesus eller Johannes Til historien om Johannes Døberen hører, at nogle historikere og teologer mener, at de faktuelle forhold har været markant anderledes og at der var en indædt konkurrence mellem Jesus og Johannes om, hvem der var Guds sande sendebud. Den dag i dag findes der enkelt egnostiske grupperinger som for eksempel mandæerne i Irak, som anser Johannes, og ikke Jesus, som Messias. Generelt i den kristne verden er der dog enighed om, at Johannes Døberen døbte Guds Søn, Jesus Kristus, i Jordanfloden for næsten 2000 år siden, og at det er denne Johannes Døber, som har lagt navn til sankthans.


CAMPINGGUDSTJENESTE

Velkommen til campinggudstjeneste på Gundested camping

Søndag den 8. juli kl. 11.00

Gudstjeneste med præsterne Søren E Jensen og poul Joachim Stender

Efterfølgende fadøl og grillpølser


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 2-5-18 - "Hvorfor falder konfirmationerne på en søndag så man ikke kan feste igennem............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideHvad er Trinitatistiden 

Når kirken har overstået pinse, begynder en lang periode uden særlige helligdage. Perioden kaldes trinitatis-tiden, og ordet dækker over, at man fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og HelligåndTrinitatis er latin og betyder "treenighed". Trinitatis søndag er den første søndag efter pinse og dermed også den første søndag i det festløse halvår, indtil det igen bliver advent, og kirkeåret begynder på ny. Trinitatis søndag hedder også Hellig Trefoldighedsfest. Indtil første søndag i advent vil søndagene i trinitatistiden være inddelt i nummererede trinitatisdage. I middelalderen var trinitatistiden struktureret af en del helgenfester, men folkekirken har kun én af disse tilbage, nemlig allehelgen, som er placeret på den første søndag i november.Trinitatistidens temaer og prædikener er mere hverdagsorienterede og fokuserer ofte på, hvad et godt kristenliv er.


Ny forskning: Kirkens ritualer har stadig fat i danskerne

Det er en myte, at danskerne ikke længere bruger folkekirken, lyder det fra forfatteren til en ny ph.d.-afhandling

Tre af fire danskere kommer i kirken i løbet af et år


BABYSALMESANG

er flyttet til KISSERUP KIRKE på grund af renoveringen i Kirke Saaby kirke. Det ligger som sædvanligt på tirsdage kl. 10


Kirke Saaby kirke er midlertidigt lukket frem til november 2018

Kære menighed!  

 Kirken skal have nyt varmeanlæg og de gamle kalkmalerier skal restaureres. Det er en tidskrævende og kompliceret proces.  Men takket være en stor donation fra Augustinusfonden og meget velvilje fra Lejre provsti, er projektet blevet en realitet. Det betyder, at gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser vil blive henvist til Kisserup kirke. En endnu smukkere kirke til gudstjenester og kirkelige handlinger. Men også en kirke, hvor det nye varmeanlæg vil være skånsomt overfor de middelalderlige kalkmalerier.
Menighedsrådet


Der kan ved indsamlinger til gudstjenesterne og ved kirkespisninger og morgenmøder, hvor man betaler for maden, betales med Mobil Pay. Nummeret til kirken er: 91007 Nemt at huske – tænk på 9 (helligt tal i kristendommen) og 1 (Gud er en) og James Bond (007).


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder søndagsåbent!

Vi holder gudstjeneste i Kisserup kirke hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Se reklame for kirken
Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø