Herren bevare dig mod alt ondt           

 

Gudstjeneste den 25. juli kl. 9 i Kisserup kirke med sognepræst Anne Spangsberg

Søndagens tekst er om de falske profeter Mattæusevangeliet kapitel 7 vers 15-21


UDFLUGT TIL DYBBØL

Tilmelding nu! Endnu kun få tilmeldte.

Udflugt til Dybbøl Onsdag den 18. august kl. 06.30-19

Kirke Saaby og Kisserup sogne tilbyder i anledning af forrige års 100 år for Genforeningen: Sogneudflugt til Historiecenter Dybbøl Banke Besøg Sønderborg (vi satser på et besøg hos det tyske mindretal) og dernæst Historiecenter Dybbøl Banke. Her kan man træde direkte ind i historien om krigen i 1864 mellem danskerne og preusserne. I den autentiske skanserekonstruktion kan man gå rundt i et dansk skanseanlæg. Man kan blandt andet se det store blokhus bygget af tonstunge bombebjælker og gå ned i krudtkammeret, der som den eneste bygning i skansen var lavet af beton. Livet bag fronten kan opleves i soldaterbyen, hvor der er mulighed for at prøve en telegraf og lægge sig i halmen i mandskabsbarakken. Inde på Historiecenteret vises filmen Dommedag for Danmark om krigen 1864 og de to film om krigens to store slag ved Sønderborg: Stormdagen om det store slag på Dybbøl Banke den 18. april Udflugt til Dybbøl og angrebet på Als om det afgørende slag den 29. juni 1864. Vi kombinerer besøget med en gåtur langs den danske skanselinje uden for Historiecentret. Praktiske informationer: Afgang fra pladsen foran Kirke Saaby kirke. Menighedsrådet sørger for kaffe og småkager til turen. Frokosten kan medbringes eller købes i Dybbøl Historiecenter. Pris 200 kr. som betales i bussen. Tilmelding snarest på pjs@km.dk eller 46492117 snarest. Gennemføres kun ved min 45 tilmeldte.


Nye og bedre retningslinjer for brug af Kirke Saaby og Kisserup kirker. Vi byder velkommen fra i dag onsdag den 21. april til mange flere end vi har haft i flere måneder.

 Antal i kirkerne
Vi må være 40 i Kirke Saaby kirke, hvis vi skal synge sammen. Der skal ved sang være 2 meter mellem folk, der ikke er fra samme husstand. Vi må være 20 i Kisserup kirke, hvis vi skal synge sammen. Der skal ved sang være to meter mellem folk, der ikke er fra samme husstand. Vi prioriterer at synge ved gudstjenesterne. Derfor er de nye tal ved gudstjenester, vielser og begravelser 40 i Kirke Saaby og 20 i Kisserup. Ved dåb, begravelser og vielser, hvor flere ønsker at deltage, kan vi deltage 55 i Kirke Saaby og 28 i Kisserup. Dette bliver dog uden sang. Mundbind skal bæres i kirken indtil man sidder ned. Livestreamingen fortsætter indtil videre til juni måned. Følg med her på hjemmesiden eller på kirkernes facebook-side. Salmer trykkes fortsat på ark og kirkehynderne er fortsat deponeret.

Nadveren
Der vil være nadver ved alteret. Nadverbrødet vil være minimarcipanbrød, der er indpakket.(Indpakning påkrævet) Altervinen skænkes i plastikglas. 10 kan gå til alters ad gangen i kirke Saaby. 5 i Kisserup. Mundbind skal bæres op til alteret og ned fra alteret.

Udendørsgudstjenester i præstegårdshaven
Udendørsgudstjenester vil blive gennemført i det omfang det er muligt. 50 må deltage. Der må synges. Nadveren vil blive uddelt ved at præst og medhjælper går rundt til hver enkel. Servering af et glas vin eller sodavand efter havegudstjenesterne.

 Konfirmandundervisningen
Konfirmanderne har modtaget digitalt undervisning siden december. Men må nu fysisk møde op. Konfirmanderne får direkte besked om hvornår og hvordan. Mundbind skal bæres indtil konfirmanderne sidder ned.

Kirkelige arrangementer
Vi har ingen indendørs kirkelige arrangementer i maj. Men satser på et udendørsarrangement med 50 deltagere. Opslås meget snart her på hjemmesiden. Grundlovsmødet vil blive genført med de regler der er på pågældende tidspunkt. Slås op i maj her på hjemmesiden.

Husk
Huske at spritte hænder ved ankomst til såvel gudstjenester og arrangementer. Husk mundbind. Hold afstand. Mød aldrig op ved forkølelsessymptomer, hoste eller feber.

Ret til ændringer
Ret til ændringer i ovenstående forbeholdes


Kirke Saaby- og Kisserup sognes bøn for det nye år  

Himmelske far. Vi takker dig for din godhed imod os i det år, som er gået. Lær os at se det gamle års velsignelser og ikke udelukkende årets forbandelser. Skab tro og tillid i os, så vi kan gå ubekymret ind i 2021. Vi beder for alle vores syge og døende og for de mennesker, der sørger over tabet af en af deres kære. Vi beder dig, Gud, at hjælpe alle mennesker, der er ramt af denne verdens katastrofer og konflikter. Skænk os et smukt, poetisk og helsebringende nyt år, hvor vi er opmærksomme overfor hinanden og mærker at vi hos dig kan hente styrke og livsmod til at leve livet. Giv os i 2021 humor og evnen til at overraskes over det vante og dagligdags. Hjælp os med at bekæmpe corona-pandemien. Velsign Kirke Saaby og Kisserup kirker og alle andre kristne kirker i det år, som ligger foran os. Hjælp os med som kirke at kalde tro, håb og kærlighed frem. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 19-4-2021- "Må jeg så ikke købe benzin om søndagen? ............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideNye gravere indleder arbejdet ved Kirke Saaby og Kisserup kirker i august

Ny graver Michael Gundmann - Acacievej 2, 4060  

Ny gravermedhjælper Bernd Hansen, Brinken 4, Kr. Eskildstrup   

Vi byder de to nye gravere hjertelig velkommen og glæder os til at præsentere dem nærmere med både interview og billeder


Høstgudstjeneste på marken foran Kisserup kirke

Søndag den 29.  august kl. 10.30

 Vi rykker gudstjenesten ud på halmballer på marken og takker Gud for årets høst. Efter gudstjenesten snitter, øl og vand. Indsamling igen i år til forfulgte kristne.


Babysalmesang i Kirke Saaby kirke med Loulou Elise Holm Gratis!

Første gang tirsdag den 7. september kl. 9 Vi mødes i Kirke Saaby kirke Der vil være sang, dans, lege der understøtter nærvær og glæde, sæbebobler, musik og salmesang for nybagte forældre og børn. Tilmelding på Loulous telefon: 60635431. Der serveres kaffe og lidt frugt/brød/småkager til forældrene bagefter Forløbet er over 10 gange. Altså hver tirsdag kl. 9. Nærmere info hos Loulou.


Hjertelig tak

Ved gudstjeneste på Tadre Mølle blev der indsamlet til forfulgte kristne:   kr. 1421,- i kontanter og kr. 1365,- på mobil Pay  i alt indkommet kr. 2.786,-  til Bibelselskabet mrk. forfulgte kristne 


Poul Joachim Stender: Gør mere for forfulgte kristne

Sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender leverer en opsang til folkekirkens præster og kristne menigheder i Danmark: Gør mere for forfulgte kristne! Han giver fire konkrete råd til, hvad kirkerne kan gøre

Læs indlægget her....


Gudstjenesterne kan ses på kirkens facebookside-

Vi livestreamer alle gudstjenester fra Kirke Saaby kirke – så vidt det er muligt -de kommende 6 måneder. Streamingen foretages gennem facebook. Man behøver ikke at være medlem af Facebook. Men det er en fordel at du er venner med kirkens facebookside. Det kan du hurtigt blive  - klik her...... Ved livestreaming bliver der under nadveren ikke optaget i retning af alterbordet, men ned mod organist og kirkesanger


En bøn i virussens tid af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.

AmenMorgenandagt

Hør morgenandagt hver morgen på P2 fra Københavns Domkirke   https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten


UGENS SALME

Lyt til ugens salme  

 https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmerLån en dåbskjole

Anonym giver har skænket Kirke Saaby og Kisserup kirke en smuk dåbskjole. Dåbskjolen kan lånes gratis til alle, der skal have et barn døbt. Kontakt præsten.


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder gudstjeneste i kirken hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø