Gud vil aldrig svigte dig, og du skal ikke være bange! Glædelig påske!          

 

MINIANDAGT

Miniandagt til Midfaste søndag fra Kirke Saaby kirke

Tryk her og få søndagsgudstjenesten i kort udgave!


KLOKKERINGNING

På opfordring fra bisperne vil alle folkekirkerne i Danmark ringe kl. 17 – og ekstra længe – indtil coronakrisen aftager. Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere.

- I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab.

 - For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag

Klokkerne i Kirke Saaby og Kisserup vil begynde at ringe kl. 17 så snart de er blevet omkodet til det og ringningen vil blive mellem 10 og 15 min. Afsluttende med bedeslag.


MARIÆ BEBUDELSESDAG

På søndag, den 29. marts, er det Mariæ Bebudelsesdag.

Jomfru Maria får besøg af ærkeenglen Gabriel, der fortæller hende, at hun skal undfange Jesus ved Helligåndens kraft. Læs en refleksion over teksten til denne søndag ved trykke på linket og læs nedenfor prædikenteksten  

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.”  Lukasevangeliet 1,46-55  

Læs prædikenen til Mariæ bebudelsesdag.........


HVAD GØR KIRKE SAABY OG KISSERUP SOGNE FOR AT FOREBYGGE CORONAVIRUS?

Først og fremmest beder vi for de syge og døende og for at få standset virussen!  

Men følgende er besluttet på menighedsrådsmødet tirsdag den 10. marts:

  • Kommende arrangementer aflyses: Kirkespisningen i marts, morgenmøderne i marts og april. Godnathistorie i marts og april og maj. Sangaften i marts Palmesøndags børnegudstjeneste og børnedagen
  • Babysalmesang aflyses ligeledes.
  • Til gudstjenesterne i marts og april vil der ikke være nadver . Der vil heller ikke være kirkekaffe.
  • Ved konfirmationerne kan konfirmanderne kun medtage forældre, søskende og bedsteforældre.

I Kirke Saaby og Kisserup kirker har vi i våbenhuset opstillet små flasker med alkoholbaseret desinfektion.  Indtil virussen er overstået, hilser vi ikke på hinanden med et håndtryk efter gudstjenesten. Sprit hænderne før gudstjenesten!

Vi har altid høj hygiejne til vores gudstjenester. Men vi vil bestræbe os på, at give den en ekstra tand i den kommende tid. Derfor er der ikke grund til at være bekymrede for at møde til gudstjenester.  Præst, ansatte og menighedsråd vil være meget opmærksomme på at følge de råd, vi eventuelt vil få fra myndighederne    

Næstekærlighed i en coranavirus-tid er også at vaske sine hænder grundigt og være opmærksom på, at man ikke kan være en mulig smittebærer

Hold afstand under gudstjenesten, sådan at man fordeler sig over hele kirken, også sideskibet.

Læs mere udførligt om beslutningerne ved at trykke her.......

Vi glæder os til forhåbentlig snart igen at kunne forrette nadveren og have gode kirkelige arrangementer.

Menighedsrådet


BISKOPPER: LAD IKKE FRYGTEN TAGE OVER

Folkekirkens biskopper opfordrer i en fælles meddelelse til at holde fast i håbet og være der for medmennesket.

 I en fælles meddelelse opfordrer biskopperne i Danmark, Færøerne og Grønland til at bevare tilliden og tro på trods.

Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde om. Lad ikke frygten tage over. Vær der for dit medmenneske.

Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde fast i håbet. 

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at samfundet bryder sammen. Men vi må ikke overgive os til frygten. Vi må have tillid til, at Gud har skabt vores verden god, og at det ender godt. Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på. 

Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opfører sig uansvarligt og blæser på fællesskabet. Men selvom vi sidder hver for sig og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen igennem det, vi lige nu oplever. Hold fast i, at dit medmenneske er en gave, Gud har givet dig, og som du har ansvar for. 

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd og holde om hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os. Lad os sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid. 

Vores kirker, der har ligget der gennem århundreder, er lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vores præster kan stadig nås. 

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os styrken til at komme det igennem. Må vi i Hans søns ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke os modet til at holde ud og håbet til at stå det igennem. 

Henning Toft Bro, biskop over Ålborg Stift  Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift  Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift  Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift  Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift  Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift  Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift  Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør Stift  Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift (talsperson på henvendelsen)  Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift  Jógvan Fridriksson, biskop over Færøerne Stift  Sofie Petersen, biskop over Grønlands Stift -  Meddelelsen er udsendt onsdag d. 18. marts.  


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 8-3-2020 - "Der står i de ti bud at man ikke må slå ihjel. Gælder det også dyr ............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sidePåske i Kirke Saaby

Påsken fejres også her på hjemmesiden. Vi forventer at lægge digitale andagter ud  her på hjemmesiden til palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskesøndag. Følg den kommende påske her på hjemmesiden


Påskelys på kirkerne

Belysningen genindføres i Kirke Saaby og Kisserup  

Vi sætter julelys på vores kirker igen, der kan brænde fra solnedgang til solopgang. Kirken er lukket. Men kirken er ikke død. Lyset skal fortælle i barsk tid, at Jesus er lyset. Vi må ikke miste håbet. Der er lys for enden af tunnelen


Kirke Saaby Kirke
Åbningstider og bisættelser

Kirken står ikke åben som den plejer mellem 8 og 16.
Virus kan sidde på overflader 48-72 timer.
Menighedsrådet tør ikke løbe den risiko, at en, der besøger kirken rører ved salmebøger og inventar, og at de næste der kommer i kirken,  får overført en eventuel virus.
Vi beklager dybt og inderligt disse forholdsregler som foreløbig er til 1. april  
Ved begravelser må der, ud fra kirkens kvadratmeter, deltage 17.
Begravelsessamtalen gennemføres telefonisk med præsten.
Der vil være en sikkerhedsafstand til personalet på 3-4 meter.
Præsten vil uddybe reglerne for de pårørende.


Konfirmationsdatoerne ændres på grund af corona-virussen

Meddelelse til konfirmander og konfirmandforældre (også sendt med e-mail)     Konfirmationsdatoerne ændres på grund af corona-virussen   De, der skulle konfirmeres den 26. april kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke vil blive konfirmeret lørdag den 29. august kl. 10.30
De, der skulle konfirmeres den 3. maj kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke vil blive konfirmeret søndag den 30. august kl. 10.30
De, der skulle konfirmeres i Kisserup kirke den 8. maj, vil blive konfirmeret den 23. august kl. 10.30  

Læs mere – tryk her....


En bøn i virussens tid af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.

AmenMorgenandagt

Hør morgenandagt hver morgen på P2 fra Københavns Domkirke   https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten


UGENS SALME

Lyt til ugens salme  

 https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer


Se nye og gamle billeder
fra kirkens fester og arrangementer

Genindvielse af Kirke Saaby kirke og konfirmationerne 2019.  Se vores billeder fra alle kirkens højtider i fotogalleriet


Der kan ved indsamlinger til gudstjenesterne og ved kirkespisninger og morgenmøder, hvor man betaler for maden, betales med Mobil Pay. Nummeret til kirken er: 91007 Nemt at huske – tænk på 9 (helligt tal i kristendommen) og 1 (Gud er en) og James Bond (007). Mobilepay kan også bruges til gudstjenesternes indsamlinger til forfulgte kristne.


Lån en dåbskjole

Anonym giver har skænket Kirke Saaby og Kisserup kirke en smuk dåbskjole. Dåbskjolen kan lånes gratis til alle, der skal have et barn døbt. Kontakt præsten.


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder gudstjeneste i kirken hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Se reklame for kirkenPræstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø