Glædelig advent        

 

TREDJE SØNDAG I ADVENT

Glædelig tredje søndag i advent Søndag den 15. december adventsgudstjeneste i Kirke Saaby kirke v/Stender


JULEKONCERT

Julekoncert i Kirke Saaby kirke den 15. december kl. 15.00   Luciaoptog med børnekoret Saabynoderne. Damekoret DisQant under ledelse af korleder Camilla Donovan synger.RESOLUTION FRA RINGSTEDMØDET FOR FORFULGTE KRISTNE

 

a. I Første Brev til Timotheus skriver Paulus, at den, der ikke sørger for sine egne, har fornægtet sin tro på Kristus. Der ligger således en forpligtelse for kristenheden til i særlig grad at prioritere støtte af forfulgte medkristne.

 b. Det er afgørende, at den kristne kirke ikke tier om forfølgelsen af kristne mindretal, men at den uforsagt benytter enhver lejlighed til at protestere højlydt og kompromisløst.

c. Religiøs frihed indebærer retten til at forkynde sin religiøse overbevisning, men religiøs frihed er også retten til frit at skifte religion eller helt fornægte religion, og enhver form for trusler eller repressalier i den sammenhæng, må kategorisk fordømmes. Uden anerkendelsen af denne frihed er en interreligiøs dialog meningsløs.

Torsten Dam-Jensen; Hanne Vesth; Lis Samuelsen; Anne Spangsberg; Katrine Winkel Holm; Morten Brøgger; Poul Joachim Stender; Kristian Østergaard


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 3-12-18 - "Hvorfor familien skal rejse dig op når  deres konfirmand skal konfirmeres ............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideDe 9 læsninger

Tirsdag den 17. december kl. 19.30 i Kisserup kirke  

Musik af Therese Harris Buus Nielsen
Djina Mai-Mai
Saaby Vokale ensemple
Roberto Falcone
Anders Danman
Liturg. Poul Joachim Stender


Billeder af Kirke Saaby kirke 2019

En hobby-fotograf ved navn Kurt Verner Hansen har sendt os disse dejlige billeder af Kirke Saaby Kirke. Klik her og nyd dem. Kirken kan ses live til vores gudstjenester.  Klik på billedet eller her.....Juleevangeliet

Lukasevangeliet, kapitel 2 
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.  
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!  
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«
De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.
Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.


Folketingets kirkeudvalg

Se hvem der sidder i folketingets kirkeudvalg.

Udvalget har stor betydning for folkekirkens fremtid.


Se nye og gamle billeder
fra kirkens fester og arrangementer

Genindvielse af Kirke Saaby kirke og konfirmationerne 2019.  Se vores billeder fra alle kirkens højtider i fotogalleriet


Der kan ved indsamlinger til gudstjenesterne og ved kirkespisninger og morgenmøder, hvor man betaler for maden, betales med Mobil Pay. Nummeret til kirken er: 91007 Nemt at huske – tænk på 9 (helligt tal i kristendommen) og 1 (Gud er en) og James Bond (007). Mobilepay kan også bruges til gudstjenesternes indsamlinger til forfulgte kristne.


Lån en dåbskjole

Anonym giver har skænket Kirke Saaby og Kisserup kirke en smuk dåbskjole. Dåbskjolen kan lånes gratis til alle, der skal have et barn døbt. Kontakt præsten.


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder gudstjeneste i Kisserup kirke hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Se reklame for kirkenPræstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø