Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.    

 

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2019

Søndag den 19. august kl. 10.30 i Kisserup kirke

Udfyldt indeks som kan downloades fra konfirmandsiden  bedes medbragt

Læs mere om konfirmationerne og undervisningen på konfirmandsiden


Velkommen til august.

Lad os glæde os over, at heller ikke august er en gudløs måned. Jesus Kristus er med os. Hør mere om ham til gudstjenesterne i Kisserup kirke. 


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 2-5-18 - "Hvorfor falder konfirmationerne på en søndag så man ikke kan feste igennem............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideHvad er Trinitatistiden 

Når kirken har overstået pinse, begynder en lang periode uden særlige helligdage. Perioden kaldes trinitatis-tiden, og ordet dækker over, at man fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og HelligåndTrinitatis er latin og betyder "treenighed". Trinitatis søndag er den første søndag efter pinse og dermed også den første søndag i det festløse halvår, indtil det igen bliver advent, og kirkeåret begynder på ny. Trinitatis søndag hedder også Hellig Trefoldighedsfest. Indtil første søndag i advent vil søndagene i trinitatistiden være inddelt i nummererede trinitatisdage. I middelalderen var trinitatistiden struktureret af en del helgenfester, men folkekirken har kun én af disse tilbage, nemlig allehelgen, som er placeret på den første søndag i november.Trinitatistidens temaer og prædikener er mere hverdagsorienterede og fokuserer ofte på, hvad et godt kristenliv er.


Ny forskning: Kirkens ritualer har stadig fat i danskerne

Det er en myte, at danskerne ikke længere bruger folkekirken, lyder det fra forfatteren til en ny ph.d.-afhandling

Tre af fire danskere kommer i kirken i løbet af et år


BABYSALMESANG

er flyttet til KISSERUP KIRKE på grund af renoveringen i Kirke Saaby kirke. Det ligger som sædvanligt på tirsdage kl. 10


Kirke Saaby kirke er midlertidigt lukket frem til november 2018

Kære menighed!  

 Kirken skal have nyt varmeanlæg og de gamle kalkmalerier skal restaureres. Det er en tidskrævende og kompliceret proces.  Men takket være en stor donation fra Augustinusfonden og meget velvilje fra Lejre provsti, er projektet blevet en realitet. Det betyder, at gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser vil blive henvist til Kisserup kirke. En endnu smukkere kirke til gudstjenester og kirkelige handlinger. Men også en kirke, hvor det nye varmeanlæg vil være skånsomt overfor de middelalderlige kalkmalerier.
Menighedsrådet


Der kan ved indsamlinger til gudstjenesterne og ved kirkespisninger og morgenmøder, hvor man betaler for maden, betales med Mobil Pay. Nummeret til kirken er: 91007 Nemt at huske – tænk på 9 (helligt tal i kristendommen) og 1 (Gud er en) og James Bond (007).


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder søndagsåbent!

Vi holder gudstjeneste i Kisserup kirke hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Se reklame for kirken
Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø