Kristus er opstanden, ja sandelig, Kristus er opstanden!               

 

UDENDØRS GUDSTJENESTE

Søndag den 18. april kl. 10.30

Udendørs gudstjeneste i Kirke Saaby præstegårdshave såfremt temperatur og vindforhold tillader det. Vi beslutter os tidligt søndag morgen. Se beslutningen her på hjemmesiden

50 er velkomne og der må synges! (I tilfælde af regn rykker vi ind i kirken)


Nye aflysninger grundet corona-pandemien- øv!  

Det er med meget stor beklagelse, med et dybt suk, at menighedsrådet må aflyse samtlige kirkelige arrangementer i marts måned. Gudstjenesterne fortsætter. Bisættelser og begravelser fortsætter. Vielser fortsætter. Sjælesorg fortsætter. Men vi kan ikke mødes i filmklubben den 9. marts eller til morgenmøde den 10. marts eller til Paulusaften den 23. marts eller til kirkespisning den 24. marts. Vi forventer heller ikke den 28. marts, at kunne holde en børnegudstjeneste med efterfølgende klovneshow. Men måske et eller andet udenfor? Derom senere.  

Vi lover i menighedsrådet, at genåbningen af kirken, når smittetrykket tillader det, vil blive en festdag uden lige!  

Til gudstjenesterne i Kirke Saaby må der fortsat kun være 20 og mundbind skal bæres under hele gudstjenesten.
Til gudstjenesterne i Kisserup må der fortsat kun være 10 og mundbind skal bæres under hele gudstjenesten.
Det samme antal gør sig gældende ved vielser og begravelser. Barnedåb afholdes udenfor gudstjenestetiderne, så dåbsfølget i Kirke Saaby kan være 20 og i Kisserup 10.
Dåbsgudstjenester kan livestreames ligesom gudstjenesterne fra Kirke Saaby kirke.  

 GUD I VOLD


Kirke Saaby- og Kisserup sognes bøn for det nye år  

Himmelske far. Vi takker dig for din godhed imod os i det år, som er gået. Lær os at se det gamle års velsignelser og ikke udelukkende årets forbandelser. Skab tro og tillid i os, så vi kan gå ubekymret ind i 2021. Vi beder for alle vores syge og døende og for de mennesker, der sørger over tabet af en af deres kære. Vi beder dig, Gud, at hjælpe alle mennesker, der er ramt af denne verdens katastrofer og konflikter. Skænk os et smukt, poetisk og helsebringende nyt år, hvor vi er opmærksomme overfor hinanden og mærker at vi hos dig kan hente styrke og livsmod til at leve livet. Giv os i 2021 humor og evnen til at overraskes over det vante og dagligdags. Hjælp os med at bekæmpe corona-pandemien. Velsign Kirke Saaby og Kisserup kirker og alle andre kristne kirker i det år, som ligger foran os. Hjælp os med som kirke at kalde tro, håb og kærlighed frem. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 13-9-2020 - "Hvor går pengene vi indbetaler til indsamlinger egentlig hen............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sidePrædiken til anden påskedag   Emmaus og andre gode navne   

 En overgang i historien var man overbevist om at man blev sit navn. Jeg er opkaldt efter en skilsmisse. Min morbror blev skilt og min mor syntes det var så synd for ham at hun ville glæde ham ved at opkalde en søn efter ham. Selv om jeg har holdt fast i den samme kvinde i over 40  år er jeg ræd for at mit navn er en tikkende bombe. Jeg har en norsk svoger der hedder Alf. Forældrene mente han skulle hedde sådan fordi han var så lille ved fødslen. Men han blev et stort brød. Når man spørger ham hvordan et stort brød som han kan hedde Alf svarer han altid hvordan vi danskere kan kalde en jordknold som himmelbjerget for et bjerg. Han forstår ikke, at hvis man ikke har et bjerg, må man kalde noget for et bjerg for at få et bjerg.. I dag opkalder man sine børn med et navn man godt kan lide rent klangmæssigt. Der lægges ikke en programerklæring med navnet. Jesus betyder: Gud frelser og det passer godt med at han er vor frelser. Alle kender den bibelske historie om Elisabeth og Zakarias der ikke kunne få børn. Men Gud forbarmede sig over dem på deres gamle dage og de kaldte den søn de fik Johannes, der betyder: Gud er nådig. Det er svært at sige om man bliver som det navn man bærer. En overgang var de fleste der hed Brian og Johnny mistænkt for at være forbrydere og piger der hedder Sussi og Kate var nemme at få fat i. Men jeg har mødt virkelig mange undtagelser. I gamle dage navngav man også sit hus. Sikkert fordi man med navnet ville påføre huset det man lagde i navnet. Oppe på Landevejen her i sognet lå et husmandssted ved navn Husligheden. De, der boede der, var bestemt også huslige og dygtige. Et andet sted i sognet ligger en gård ved navn Vennelyst og her er man så gæstfri, at navn og indhold stemmer overens. Hvorfor er vi holdt op med at navngive vore helårshuse? Tror vi ikke længere på at ordet skaber hvad det nævner? Hvis vi siger til nogen at de dumme og rædselsfulde, så bliver de også dumme og rædselsfulde. Hvis vi kalder vort hjem for Håbet, hvad en lille gård her på egnen fortsat hedder, så er der måske en god chance for at håbet bevares i hjemmet. Gad vide hvad vi kunne finde på at kalde vore helårshuse i dag. Vi er blevet meget mere materialistiske end man var førhen og vil sikkert kalde vore hjem op efter det vore tanker beskæftiger sig mest med. På facaden ville der komme til at hænge skilte med navne som: Krænkelse. Økologi. Biodiversitet. Overenskomst. Rettighed.  Traditionen med at navngive et hus er dog bevaret i sommerhusområder, hvor de fleste huse hedder Klitly eller Havblik selv om de ligger flere kilometer væk fra både klitter og hav. Men navnet rykker huset tættere på klitterne og havet. Missionshuse blev også navngivet. Her i byen havde vi i mange år et missionshus med navnet Emmaus.  Til al held er navnet, efter huset blev lukket som missionshus, ikke blevet malet over. De nye ejere har derimod malet det op. Der er nok flere grunde til at de gamle kirkesåby'ere kaldte deres missionshus for Emmaus. Disciplene i evangeliet er her 2. påskedag på vej fra Jerusalem mod den lille landsby Emmaus. De er sorgfulde, tvivlrådige, fulde af spørgsmål, aner ikke, hvad de skal tro på. Deres mester og Herre, Jesus Kristus, er blevet myrdet og de har ikke hørt at han er opstået fra de døde. Den vej de går er en vej vi alle nok har prøvet at vandre. Hvis det ikke er sket endnu, så vil det ske på et eller andet tidspunkt. Vi mister en som vi holder uendelig meget af og bliver sorgfulde, tvivlrådige, rystede. Hvis de gamle kirkesåby'ere har kaldt deres missionshus for Emmaus, for at minde hinanden om, at hvert eneste menneske på et tidspunkt kommer ud for den smerte at miste en man holder meget af, så tager jeg hatten af for dem. Vi har nemlig brug for at blive mindet om dette faktum dagligt, så vi på intet tidspunkt tager hinanden som en selvfølge. Men der kan jo også være andre grunde til, at vort nu nedlagte missionshus hedder Emmaus. Ordet skaber hvad det nævner. I den lille landsby Emmaus gik det jo pludselig op for disciplene, hvem det i grunden var, der på deres vandring fra Jerusalem mod Emmaus, pludselig var dukket op og havde udlagt skrifterne for dem. I det øjeblik de sætter sig til bords i byens kro og begynder at spise, ser de den opstandne Kristus lyslevende foran sig. Ham de troede var død, er levende. Måske blev missionshuset kaldt Emmaus fordi man havde den erfaring som vi andre også kan have, at Gud pludselig kunne dukke op. Midt under en salme eller en bøn eller et foredrag kan han være lyslevende tilstede i forsamlingen. Der er også en tredje mulighed. Missionshuset blev kaldt Emmaus for at fortælle alle kirke saabyer,  der var langt nede i kælderen ligesom de triste disciple i dagens evangelium, at selv i den situation slår Kristus følge med dem. Rart at gå ned af Fynsvej her i byen, passere missionshuset, læse ordet Emmaus og blive mindet om at Gud er opstået fra de døde påskemorgen. Den opstandne Kristus slår følge med os og vi genkender ham i samme øjeblik vi tør håbe på at livet igen vil blive smukt.  Selv om et ord i dag ikke længere er et ord og vi bliver nødt til at bruge kontrakter og lignende, så er dets magt fortsat enorm. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi taler til hinanden. Hvis vi kalder naboen et dumt svin, så bliver han også et dumt svin. Hvis vi går rundt og siger til os selv, at vi aldrig slipper af med coronaen, bliver vi mere og mere nedtrykt. Hvis vi slår et navneskilt op på vort hus hvor der står Håbløsheden, skal man ikke regne med at håbet vil være det bærende i det hjem. Hvis vi aldrig siger Gud, kærlighed, opstandelse kan det være svært bare engang i mellem at genkende den opstandne Frelser, Jesus Kristus. Ordet skaber nemlig hvad det nævner. Gå nu hjem og find på et godt navn til jeres hus. Emmaus er for eksempel en god ide. Højbo er heller ikke værst. Det fortæller noget om at man vil have højt til loftet mentalt. Ordet skaber hvad det nævner. Og når jeg nu siger.  glædelig påske er det ikke blot et ønske. det er en velsignelse. Det bliver en glædelig påske. Gud i vold. Amen.   


Poul Joachim Stender: Gør mere for forfulgte kristne

Sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender leverer en opsang til folkekirkens præster og kristne menigheder i Danmark: Gør mere for forfulgte kristne! Han giver fire konkrete råd til, hvad kirkerne kan gøre

Læs indlægget her....


Gudstjenesterne kan ses her på hjemmesiden og Facebook

Vi livestreamer alle gudstjenester fra Kirke Saaby kirke – så vidt det er muligt -de kommende 6 måneder. Streamingen foretages gennem facebook. Man behøver ikke at være medlem af Facebook. Men det er en fordel at du er venner med kirkens facebookside. Det kan du hurtigt blive  - klik her...... Ved livestreaming bliver der under nadveren ikke optaget i retning af alterbordet, men ned mod organist og kirkesanger


En bøn i virussens tid af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.

AmenMorgenandagt

Hør morgenandagt hver morgen på P2 fra Københavns Domkirke   https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten


UGENS SALME

Lyt til ugens salme  

 https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmerLån en dåbskjole

Anonym giver har skænket Kirke Saaby og Kisserup kirke en smuk dåbskjole. Dåbskjolen kan lånes gratis til alle, der skal have et barn døbt. Kontakt præsten.


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder gudstjeneste i kirken hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø