Gud vil aldrig svigte dig, og du skal ikke være bange!        

 

Kirke Saaby-Kisserup menighedsråd har til et krise-coronamøde den 17. september  besluttet at aflyse alle arrangementer i Kirke Saaby og Kisserup sogne i oktober måned.  Virussen er blomstret op igen i Danmark. Og menighedsrådet ønsker at komme med et signal om, at kirken også gør alt for bremse pandemien.  Kirkelige handlinger og gudstjenester gennemføres dog som planlagt efter myndighedernes forskrifter!  Aflysningerne betyder følgende:  

Kirkespisningen den 30. september i Kirke Saaby aflyses
Sangaften den 8. oktober i Kirke Saaby aflyses
Morgenmøde den 28. oktober i kirke Saaby aflyses
Evensong den 29 oktober aflyses  

Menighedsrådet vil i slutningen af oktober afgøre, om arrangementer i november kan gennemføres! Vi opfordrer til at man holder sig orienteret her, der opdateres dagligt


Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 i Den gamle Skole i Kirke Saaby blev følgende valgt til det fælles menighedsråd for Kirke Saaby og Kisserup sogne:

  • Kirsten Dybvad Mikkelsen
  • Bjarne Jægerskou
  • Judith Nielsen
  • Henry Petersen
  • Erik Keinicke Hansen
  • Peter Castenheim
  • Mette Holst
  • Virginia Holst
  • Helle Lundø Jensen
  • Vibeke Mortensen  

Hvis der indgives andre kandidatlister, udløses der afstemningsvalg. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular. Der skal vælges 9 medlemmer i Kirke Saaby sogn, og kandidatlisten skal underskrives af 9 stillere. I Kisserup sogn skal der vælges 1 kandidat, og listen skal underskrives af 1 stiller. Funktionsperioden er 4 år.

Kandidatlister kan afleveres til Ingolf Wilstrup, Raunsbjergvej 4 (Kisserup sogn) eller Judith Nielsen, Avlsmosevænget 15 (Kirke Saaby sogn) senest den 13. oktober.

Valgbestyrelsen for Kirke Saaby – Kisserup sogne  


STORE BEDEDAG

 


3. SØNDAG EFTER PÅSKE

2. SØNDAG EFTER PÅSKEPÅSKESØNDAG

 

 

LANGFREDAG

 

SKÆRTORSDAG

 

PALMESØNDAG

Palmesøndag indledte påskeugen. Kirke Saaby og Kisserup kirker tilbyder digitale andagter til palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag. 

MIDFASTE SØNDAG

 


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 13-9-2020 - "Hvor går pengene vi indbetaler til indsamlinger egentlig hen............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideTil vores to høstgudstjenester i sognene og de tre tv-gudstjenester (DR2) på Tadre Mølle er der indkommet:  

Kr. 70.691,-  

Vi er meget overvældede over det store beløb og siger hjertelig tak til alle der har bidraget.   Pengene sendes til Det danske Bibelselskab og er øremærket: Forfulgte kristne!


Jazz-gudstjenester

Hver søndag i september: Jazz-høstgudstjenester på Tadre Vandmølle med sognepræst Poul Joachim Stender og kirkesanger Therese Nielsen med følgende gæster: Kirkeminister Joy Mogensen, forfatter Annette Bjergfeldt, direktør Peter Aalbæk Jensen og politiker Naser Khader. Følg gudstjenesterne på DR2 kl. 14.

Klik her for at se den tredje udsendelse

her for at se den anden udsendelse

 her for at se den første udsendelse


Sidste nyt fra præsten
- opdateret 12. september

Opsang til de unge og deres forældre  

Jeg har gode erfaringer med de unge i Kirke Saaby og Kisserup. Hvert år føler jeg mig privilegeret over at møde en flok konfirmander, der er vakse, sjove, eftertænksomme og enormt gode til at lytte efter i timerne.  Men hvad sker der i øjeblikket? Corona-epidemien er over os. Og de unge vil ikke hjælpe til med at bremse smitten. De krammer fortsat, mødes i større grupper i fritiden og holder sig ikke tilbage for at feste privat, på værtshuse, i parker og hvor de ellers kan komme til det. Det betyder at smitten breder sig – også til de unges lærere, forældre og bedsteforældre. Vi kan være stolte af vores unge. På en masse områder har vi opdraget dem godt. Men ting har vi ikke magtet. Vi har ikke kunne lære dem, at der er perioder i livet, hvor man på grund af krig, naturkatastrofer, epidemier må lide afsavn.  Mine bedsteforældre gik glip af mange fester under 1. verdenskrig. Mine forældre havde fem forbandede år under 2. verdenskrig, hvor de ikke kunne gøre, hvad de havde lyst til. Nu er vi i krig igen. Denne gang mod fjenden Covid-19. Og der må de unge hjælpe med at holde de krav som sundhedsmyndighederne anbefaler. Måske har jeg ikke ret til give de unge en opsang. De er et produkt af deres forældre. Måske skulle opsangen gå til forældrene? Kom nu på banen forældre! Fortæl jeres børn er det næstekærlighed at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Fortæl dem at I ikke vil finde jer i at de breder smitte i familien og i vores samfund. Og fortæl dem, at der venter masser af fester. De er kun en liden stund, at de, som andre generationers unge, må lide afsavn.   


Mariæ bebudelsesdag

Søndag, den 29. marts, var det Mariæ Bebudelsesdag.

Du kan læse evangeliet til dagen her og trykket på linket og høre prædiken over deres tekst af Poul Joachim Stender

Jomfru Maria får besøg af ærkeenglen Gabriel, der fortæller hende, at hun skal undfange Jesus ved Helligåndens kraft. Læs en refleksion over teksten til denne søndag ved trykke på linket og læs nedenfor prædikenteksten  

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.”  Lukasevangeliet 1,46-55  

Læs prædikenen til Mariæ bebudelsesdag.........


En bøn i virussens tid af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.

AmenMorgenandagt

Hør morgenandagt hver morgen på P2 fra Københavns Domkirke   https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten


UGENS SALME

Lyt til ugens salme  

 https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer


Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø