Gud vil aldrig svigte dig, og du skal ikke være bange!        

 

Menighedsrådet og sundhedsmyndighedernes anordninger i forbindelse med gudstjenester gældende fra mandag den 18. maj og indtil nye anordninger fremsendes.

1.       Tilhører du det, som sundhedsmyndighederne beskriver som en særlig udsat gruppe i forbindelse med coronavirus (se link nedenfor), anbefaler vi dig INDTRÆNGENDE at lade være med at deltage i gudstjenesterne.  Vi håber meget snart at kunne vende tilbage til almindelige tilstande. LØB INGEN CHANCER MED HELBREDET ELLER ANDRES HELBRED!
2.       Har du det mindste symptom på smitte, er adgang til kirken både til gudstjenester og uden for gudstjenester ikke tilladt. Symptomerne er hoste, feber, forkølelse, ubehag eller ondt i halsen
3.       Ved gudstjenester tillades i Kirke Saaby 32 deltagere. I Kisserup 23 deltagere. Vi afviser konsekvent folk ved kirkedøren, når antallet er nået. De, der går forgæves vil få et grønt kort, der giver garanti for, at de kan få adgang den først kommende helligdag. Princippet er først-til-mølle-.
4.       Reservationer til gudstjenester er ikke muligt.
5.       Kirke Saaby og Kisserup har valgt at gennemføre gudstjenesterne med 2 meter afstand til hinanden, så vi kan synge til gudstjenesterne. Hold afstanden!
6.       Sedler i kirken markerer tydeligt, hvor man må sidde og hvor man ikke må sidde. Sedlernes anvisninger skal overholdes. Folk der lever sammen skal ikke indbyrdes overholde 2-meter kravet.
7.       Nadveren foregår fra kirkebænkene. Et plastikglas med altervin dækket med stanniol. Oven på stanniolet en oblat, der igen er dækket med stanniol. Efter indstiftelsesordene præciserer præsten, hvordan nadveren forløber. Nadverelementerne står ved de anviste pladser.
8.       Efter gudstjenesten tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles. Præsten forlader kirken og ankommer til kirken gennem sakristiet.
9.       Der vil ikke være kirkekaffe og præsten giver ikke håndtryk. Eventuelle samtaler må foregå på kirkegården med 2 meter afstand. Ingen ophold i våbenhuset!
10.   Salmerne vil være trykt. Salmebøgerne er midlertidigt fjernet.
11.   Dåb vil foregår en time før gudstjenestens normale tidspunkt. Antallet af deltagere må ikke overskride antallet gældende for gudstjenesten.
12.   Link, der definerer hvad sundhedsmyndighederne mener med særlig udsat gruppe/risikogrupper -   https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
13. Sprit hænder ved ankomst til kirken. Beholdere med sprit er sat frem flere steder.
14. Vi håber på forståelse og respekt over for disse tiltag, der i øjeblikket er nødvendige


SØNDAGEN FØR GENÅBNINGEN AF KIRKERNE

 

Det er femte søndag efter påske i dag.  14 helligdage er ikke blevet fejret i kirkerne. Men om tre dage er det slut. Kristi Himmelfartsdag slår kirkerne dørene op igen. Hos os i Kirke Saaby-Kisserup pastorat er det torsdag den 21. maj kl. 9 i Kirke Saaby og kl. 10.30 i Kisserup. Men allerede fra om mandagen vil det være muligt at gå ind i en åben kirke, tænde et lys og sætte sig på kirkebænken og bede en bøn.

Femte søndag efter påske er Jesus i gang med at holde en afskedstale til sine disciple. Der er kun tre dage tilbage til Kristi Himmelfartsdag, hvor han stiger til himmels. Men selv om Jesu ord bliver kaldt en afskedstale, er det ikke fordi han forlader os mennesker. Himmelfarten sker for at Jesus kan være hos os alle til alle tider.

67 dage med lukkede kirker og 14 helligdage uden gudstjenester har ikke lagt kristendommen ned i Danmark. Prædikerne, der blev holdt den 8. marts, søndagen før nedlukningen, var ikke afskedstaler. Vi vil være kristne i Danmark om så kirkerne blev jævnet med jorden. Da grækerne fra 1453 til 1830 var besat af tyrkerne, og ikke havde lov til at holde gudstjenester, fik de budskabet ud om Jesus Kristus på andre måder. 400 år var kirkerne lukkede og alligevel er Grækenland i dag fortsat et kristent land. 

Folkekirken har ikke holdt ild i den kristne tro gennem videoandagter, livestreaming, trykte prædikener, drivein gudstjenester og en masse andre gode tiltag.  Den kristne ild har brændt i danskerne, fordi kristendommen er så indgroet i de fleste danskere og samfundet, at end ikke kirkeløse tider kan slukke den. Men man kan sige, at folkekirkens mange fine tiltag for at få forkyndt evangeliet, har været brændsel til bålet.

Måske vil vi i kirken være endnu bedre rustede til at forkynde evangeliet i fremtiden. Vi er kommet ud af rutinerne. Vi har oplevet, at åbne kirker ikke er en selvfølge. Vi har eksperimenteret med vores forkyndelsesformer. Vi har lært en masse.  På mandag slår vi dørene op til en kirke, der har et så stærkt budskab, at end ikke en lang lukning har kunnet mane det i jorden.

Ateister og miljøaktivister har haft kronede dage under corona-krisen. Kirkerne har været lukkede og flyene har været bundet til lufthavnene. Men nu er det slut.  Budskabet om Jesus Kristus, hele verdens Frelser, skal lyde i kirkerne på fuld drøn. Flyene skal meget snart lette, så vi kan rejse ud i verden og blive vise på hinandens kultur og levevis. Og samtidig få besøg af mennesker, der kan se vores kirker og tage ved lære af, hvordan vi som kristne har indrettet vores samfund.

Har vi lært noget af den lange periode kirkerne har været lukket? Vi har lært, at kirkerne kan blive droslet ned  af andet end en pandemi eller en krig eller at Danmark pludselig blev tvunget til at skifte religion. Vi har lært, at det værste der kan ske for folkekirken er, at vi i kirken bliver så slappe, så rutinerede, så fantasiløse med vores forkyndelse af Jesus Kristus som den levende Guds søn, at kirkerne langsomt lukker sig selv ned.

Vi har lært, at vi hver eneste søndag, hver eneste dag skal gøre os så meget umage med forkyndelsen, som var det vores sidste chance for at fortælle om Jesus Kristus.

Gud i vold


STORE BEDEDAG

 


75 ÅRSDAGEN FOR BEFRIELSEN - GID CORONAVIRUSSET OGSÅ SNART OVERGIVER SIG

Hør borgmesterens tale, der skulle have været holdt i Kirke Saaby den 4. maj Tryk på linket:

Link til video


3. SØNDAG EFTER PÅSKE

2. SØNDAG EFTER PÅSKEFØRSTE SØNDAG EFTER PÅSKE

Læs evangeliet og sognepræstens prædiken. Tryk her for at åbne teksterne......


PÅSKESØNDAG

 

 

LANGFREDAG

 

SKÆRTORSDAG

 

PALMESØNDAG

Palmesøndag indledte påskeugen. Kirke Saaby og Kisserup kirker tilbyder digitale andagter til palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag. 

MIDFASTE SØNDAG

 


KLOKKERINGNING

På opfordring fra bisperne vil alle folkekirkerne i Danmark ringe kl. 17 – og ekstra længe – indtil coronakrisen aftager. Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere.

- I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab.

 - For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag

Klokkerne i Kirke Saaby og Kisserup vil begynde at ringe kl. 17 så snart de er blevet omkodet til det og ringningen vil blive mellem 10 og 15 min. Afsluttende med bedeslag.


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 8-3-2020 - "Der står i de ti bud at man ikke må slå ihjel. Gælder det også dyr ............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideSidste nyt fra præsten
- opdateret 22. maj

Kære menighed!

Kirkerne er nu genåbnet. Vi havde gudstjenester i Kirke Saaby og Kisserup Kristi Himmelfartsdag. Der er plads til 32 i Kirke Saaby og 23 i Kisserup. Normalt er vi mellem 80 og 100 til gudstjenesterne. Kristi Himmelfartsdag var der kun 12 i Kirke Saaby og 10 i Kisserup. Vi har plads til langt flere! Tøv ikke med at møde op til gudstjenesterne. Hvis I vil være sikre på plads, så e-mail mig. Vi vil frygtelig gerne have menigheden tilbage igen. Og meget tyder på, at vi efter den 8. juni får lov til at have flere i kirken.  

Det virker mærkeligt efter gudstjenesterne at se et torv i Marielyst på Falster, hvor folk sad tæt klumpet sammen ved cafeernes borde og drak fadøl. I kirkerne skulle vi sidde to meter fra hinanden og overholde et krav om kun 1 person på hver fjerde m2.  

Hold jer ikke tilbage for en levende gudstjeneste på søndag den 24. maj kl. 9 i Kirke Saaby, hvor gudstjenesten er ved Anne Spangsberg. Og kom og fejr pinsen med os i kirkerne. Ring eller skriv til mig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt der vil være plads.  

Hjertelig velkommen tilbage!


Måder i en pandemi-tid at hjælpe andre på – hjemmefra:

  • Grib telefonen og ring til en ven, et familiemedlem eller en bekendt og hør, hvordan de har det. Særligt mennesker i din omgangskreds, eller fra din kirke, som kæmper med psykisk sårbarhed, er ensomme eller har det svært på anden måde kan opleve et opkald som en stor glæde, hvor de kan mærke omsorg og få brudt ensomheden.   
  • Brug tid i bøn for dine medmennesker, for syge og pårørende, for læger og sygeplejersker, myndigheder, kassemedarbejdere, elever og lærere, og hvem der ellers ligger dig på hjerte.   
  • Videresend information om din kirkes digitale løsninger til andre fra din kirke eller andre interesserede.  
  • Lav et videoopkald til familie og venner og drik en kop kaffe sammen, spis aftensmaden i hinandens selskab eller spil et spil (fx quiz) gennem skærmen. Det kan være dejligt at se hinanden i øjnene, selvom det er gennem en skærm.   
  • Doner penge – gerne til forfulgte kristne. Send donationen til mobilpay 91007 – pengene sendes videre fra Kirke Saaby kirkekasse til det danske Bibelselskabs arbejde for forfulgte kristne.

Mariæ bebudelsesdag

Søndag, den 29. marts, var det Mariæ Bebudelsesdag.

Du kan læse evangeliet til dagen her og trykket på linket og høre prædiken over deres tekst af Poul Joachim Stender

Jomfru Maria får besøg af ærkeenglen Gabriel, der fortæller hende, at hun skal undfange Jesus ved Helligåndens kraft. Læs en refleksion over teksten til denne søndag ved trykke på linket og læs nedenfor prædikenteksten  

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.”  Lukasevangeliet 1,46-55  

Læs prædikenen til Mariæ bebudelsesdag.........


Påskelys på kirkerne

Belysningen genindføres i Kirke Saaby og Kisserup  

Vi sætter julelys på vores kirker igen, der kan brænde fra solnedgang til solopgang. Kirken er lukket. Men kirken er ikke død. Lyset skal fortælle i barsk tid, at Jesus er lyset. Vi må ikke miste håbet. Der er lys for enden af tunnelen


Kirke Saaby Kirke
Åbningstider og bisættelser

Kirken står ikke åben som den plejer mellem 8 og 16.
Virus kan sidde på overflader 48-72 timer.
Menighedsrådet tør ikke løbe den risiko, at en, der besøger kirken rører ved salmebøger og inventar, og at de næste der kommer i kirken,  får overført en eventuel virus.
Vi beklager dybt og inderligt disse forholdsregler som foreløbig er til 10. maj  
Ved begravelser må der, ud fra kirkens kvadratmeter, deltage 17.
Begravelsessamtalen gennemføres telefonisk med præsten.
Der vil være en sikkerhedsafstand til personalet på 3-4 meter.
Præsten vil uddybe reglerne for de pårørende.


Konfirmationsdatoerne ændres på grund af corona-virussen

Meddelelse til konfirmander og konfirmandforældre (også sendt med e-mail)     Konfirmationsdatoerne ændres på grund af corona-virussen   De, der skulle konfirmeres den 26. april kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke vil blive konfirmeret lørdag den 29. august kl. 10.30
De, der skulle konfirmeres den 3. maj kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke vil blive konfirmeret søndag den 30. august kl. 10.30
De, der skulle konfirmeres i Kisserup kirke den 8. maj, vil blive konfirmeret den 23. august kl. 10.30  

Læs mere – tryk her....


En bøn i virussens tid af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.

AmenMorgenandagt

Hør morgenandagt hver morgen på P2 fra Københavns Domkirke   https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten


UGENS SALME

Lyt til ugens salme  

 https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer


Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø