Kristus er opstanden, ja sandelig, Kristus er opstanden!               

 

Gudstjeneste i Kisserup søndag den 9. maj kl. 10.30 ved Søren E Jensen, hjælpepræst i Hvalsø og Særløse


KIRKE SAABY KIRKE ER TILBAGE PÅ FULD TRYK!!

Fyraftenarrangementer tirsdag den 11. maj og torsdag den 27. maj kl. 17 under blodbøgen ved kirken  

Max 50 deltagere. Dette vil blive nøje overholdt.

11. maj kl. 17: 45 minutters jazz ved Therese Nielsen og en kold øl eller vand 

27. maj kl. 17: Klovneshow med klovnen Tapé og en kold sodavand


Nye og bedre retningslinjer for brug af Kirke Saaby og Kisserup kirker. Vi byder velkommen fra i dag onsdag den 21. april til mange flere end vi har haft i flere måneder.

 Antal i kirkerne
Vi må være 40 i Kirke Saaby kirke, hvis vi skal synge sammen. Der skal ved sang være 2 meter mellem folk, der ikke er fra samme husstand. Vi må være 20 i Kisserup kirke, hvis vi skal synge sammen. Der skal ved sang være to meter mellem folk, der ikke er fra samme husstand. Vi prioriterer at synge ved gudstjenesterne. Derfor er de nye tal ved gudstjenester, vielser og begravelser 40 i Kirke Saaby og 20 i Kisserup. Ved dåb, begravelser og vielser, hvor flere ønsker at deltage, kan vi deltage 55 i Kirke Saaby og 28 i Kisserup. Dette bliver dog uden sang. Mundbind skal bæres i kirken indtil man sidder ned. Livestreamingen fortsætter indtil videre til juni måned. Følg med her på hjemmesiden eller på kirkernes facebook-side. Salmer trykkes fortsat på ark og kirkehynderne er fortsat deponeret.

Nadveren
Der vil være nadver ved alteret. Nadverbrødet vil være minimarcipanbrød, der er indpakket.(Indpakning påkrævet) Altervinen skænkes i plastikglas. 10 kan gå til alters ad gangen i kirke Saaby. 5 i Kisserup. Mundbind skal bæres op til alteret og ned fra alteret.

Udendørsgudstjenester i præstegårdshaven
Udendørsgudstjenester vil blive gennemført i det omfang det er muligt. 50 må deltage. Der må synges. Nadveren vil blive uddelt ved at præst og medhjælper går rundt til hver enkel. Servering af et glas vin eller sodavand efter havegudstjenesterne.

 Konfirmandundervisningen
Konfirmanderne har modtaget digitalt undervisning siden december. Men må nu fysisk møde op. Konfirmanderne får direkte besked om hvornår og hvordan. Mundbind skal bæres indtil konfirmanderne sidder ned.

Kirkelige arrangementer
Vi har ingen indendørs kirkelige arrangementer i maj. Men satser på et udendørsarrangement med 50 deltagere. Opslås meget snart her på hjemmesiden. Grundlovsmødet vil blive genført med de regler der er på pågældende tidspunkt. Slås op i maj her på hjemmesiden.

Husk
Huske at spritte hænder ved ankomst til såvel gudstjenester og arrangementer. Husk mundbind. Hold afstand. Mød aldrig op ved forkølelsessymptomer, hoste eller feber.

Ret til ændringer
Ret til ændringer i ovenstående forbeholdes


Kirke Saaby- og Kisserup sognes bøn for det nye år  

Himmelske far. Vi takker dig for din godhed imod os i det år, som er gået. Lær os at se det gamle års velsignelser og ikke udelukkende årets forbandelser. Skab tro og tillid i os, så vi kan gå ubekymret ind i 2021. Vi beder for alle vores syge og døende og for de mennesker, der sørger over tabet af en af deres kære. Vi beder dig, Gud, at hjælpe alle mennesker, der er ramt af denne verdens katastrofer og konflikter. Skænk os et smukt, poetisk og helsebringende nyt år, hvor vi er opmærksomme overfor hinanden og mærker at vi hos dig kan hente styrke og livsmod til at leve livet. Giv os i 2021 humor og evnen til at overraskes over det vante og dagligdags. Hjælp os med at bekæmpe corona-pandemien. Velsign Kirke Saaby og Kisserup kirker og alle andre kristne kirker i det år, som ligger foran os. Hjælp os med som kirke at kalde tro, håb og kærlighed frem. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.


SPØRG PRÆSTEN!

På denne hjemmeside kan du stille præsten alle de spørgsmål du ønsker. Se rubrikken øverst på hjemmeside ”Spørgsmål til præsten”. Spørgsmålene kan stilles anonymt. Spørgsmålene og svarene vil blive vist på hjemmesiden. Men ønsker du ikke at dit spørgsmål og det efterfølgende svar, bliver offentliggjort, vil det blive respekteret. Præsten vil så svare dig privat.

Seneste spørgsmål og svar er fra d. 19-4-2021- "Må jeg så ikke købe benzin om søndagen? ............  klik her for at se det......

Spørgekassen på hjemmesiden udelukker ikke, at præsten altid er parat til komme og besøge dig for en dybere samtale. Du er også altid velkommen i præstegården. Du kan komme uanmeldt. Men du er også velkommen til at kontakte præsten på tlf. 46492117 eller e-mail pjs@km.dk. Præsten er også på facebook, som du kan bruge til at sende en besked. Kontakt via sms er også muligt. Brug tlf nummeret 40624482.

Søg på kirkens sideHonningdepoter og parkeringspladser

Prædiken til 3. søndag efter påske.    

Vi skal sørge for at have honningdepoter og parkeringspladser i vores liv. Men det vender jeg tilbage til.  Først noget andet. Teologerne og historikerne er enige om, at Jesus har eksisteret. Han er en historisk person, der levede omkring år 0. Det er en kendsgerning ligesom det er en kendsgerning, at verden oplevede holocaust. Men selv om Jesus har eksisteret, er det ikke det billede elever i folkeskolens 4.-6. klasse bliver præsenteret for, når de bruger Gyldendals fagportaler inden for kristendomsfaget. I en video om kristendommens oprindelse lyder det nemlig: ”De forskere, som i dag studerer kristendommens historie, er ikke enige om, hvorvidt Jesus har levet eller er en opdigtet person.” Sludder! Alle forskere er enige om at Jesus er historisk. Det er et faktum. Om han er Guds søn er et trosspørgsmål. Hvorfor bortcensureres Jesus og gøres til en røverhistorie? Hvorfor denne holocaust på Guds søn? Hvorfor udformes der undervisningsmateriale, der negligerer historiske kendsgerninger om ham? Det gør man ud fra en overbevisning om, at børn bliver skadet ved at blive udsat for kristendommen. Gad vide om det ikke forholder sig stik modsat? Børn bliver skadet ved ikke at høre om Jesusbarnet i Betlehem. For det første kommer børnene til at tro, at de selv kan magte alting i tilværelsen, hvad de senere vil erfare er umuligt. De har brug for det barn jomfru Maria fødte julenat. Hvor skal de ellers lægge deres bekymringer, deres byrder, deres taknemmelighed? Og for det andet. Hvad skal børn gøre, når de møder jævnaldrende fra andre lande, der har en gud, som de taler om og beder til? Hvis man aldrig i sin skole eller i sit hjem eller i det offentlige rum er blevet konfronteret med Jesus Kristus, kan man ikke finde ud af forholde sig til, at andre mennesker har en gud. Er det godt for det kulturmøde, som vi danskere betragter som værende yderst vigtigt? Med en parallel til evangeliets ord i dag ville Jesus måske i 2021 have sagt til os danskere: ”Om en kort tid, så ser I mig ikke længere. Jeg er på vej ud af skoleundervisningen, de kristne helligdage vil snart blive afskaffet som officielle fridage, I danskere glemmer at fejre mig med i jule, påske og pinseferierne. Engang så I mig overalt i jeres samfund. Nu skal I ikke se mig længere”.  Det er en sørgelig udvikling og en slags mental holocaust på kristne. Jesus er nemlig nødvendig for os. Han kan give os det vi har hårdt brug for. Honningdepoter og parkeringspladser. Den afdøde chefredaktør for avisen Politiken, Tøger Seidenfaden, skrev engang en artikel, hvor han opfordrede folk til at lægge honningdepoter ud i deres liv. Man skal have noget at se frem til og glæde sig til. Og i kristendommen har gensynet med Jesus altid været et honningdepot. Nu ser vi ham ikke. Men en dag skal vi se ham ansigt til ansigt. Tænk at der også venter et honningdepot på os efter vores død. Vi ved fra vores liv, hvordan vi ind imellem udregner tiden efter et honningdepot, som vi lagde ud. Det kan være et fantastisk guldbryllup, som vi længe glædede os til. Bagefter gør vi honningdepotet til vores tidsregning og taler om tiden før og efter guldbryllupsfesten. De kristne fester, hvor vi også udregner tiden før og efter dem – i dag er det tredje søndag efter påske -  kan risikere at forsvinde fra Danmark, hvis Jesus’ eksistens blandt andet fornægtes i grundskolen. Vi skal glæde os til jul. Til påske. Til pinse. Der er så meget vidunderligt at hente til vores liv i disse fester. De er vores åndelige honningdepoter. Det er som om vi der ser Jesus tydeligere end til hverdag, så vi med evangeliet kan sige. En kort tid, så ser vi han ikke, og atter en kort tid, så ser vi ham.  Og inspireret af disse kristne honningdepoter, kan vi supplere med at lægge honningdepoter ud på anden måde i vores liv. Et eller andet sødmefyldt på vores livslinje vi kan gå og glæde os til. En god bog. 12 kolde øster. En rejse til syden. En rund fødselsdag.  Og så er der det med parkeringspladserne, som jeg nævnte til indledning. Jeg kunne ikke finde et sted at parkere i København i torsdags. Jeg kørte rundt overalt og blev mere og mere stresset over ikke finde bare et eller andet sted, hvor jeg og bilen kunne få hvile.  Sådan er det også med vores liv. Vi skal på vores livslinje ud over honningdepoterne har nogle parkeringspladser, hvor vi kan finde og ro hvile. Og hvis der er noget som kristendommen giver os, er det mulighed for parkering. Søndag er vores helligdag og der parkerer vi vores uro, vores travlhed, vores jag og nervøsitet og finder hvilen og opbyggelse ved søndagens gudstjeneste. Det er dagen hvor vi ser Gud efter måske ikke at have kunne se ham så meget i løbet af ugen, så vi kan mumle: En kort tid så vi ham ikke og nu ser vi ham. De kristne fester, jul, påske og pinse er ikke bare åndelige honningdepoter. De er parkeringspladser. Mulighed for at gå i stå, få hvile, falde til ro, reflektere, finde Gud og sine medmennesker. Og så har de den fordel at det ikke behøver at koste det hvide ud af øjnene at få ro og hvile hos Jesus Kristus som det gør at parkere sin bil i København. Gud i vold. Amen.


Poul Joachim Stender: Gør mere for forfulgte kristne

Sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender leverer en opsang til folkekirkens præster og kristne menigheder i Danmark: Gør mere for forfulgte kristne! Han giver fire konkrete råd til, hvad kirkerne kan gøre

Læs indlægget her....


Gudstjenesterne kan ses på kirkens facebookside-

Vi livestreamer alle gudstjenester fra Kirke Saaby kirke – så vidt det er muligt -de kommende 6 måneder. Streamingen foretages gennem facebook. Man behøver ikke at være medlem af Facebook. Men det er en fordel at du er venner med kirkens facebookside. Det kan du hurtigt blive  - klik her...... Ved livestreaming bliver der under nadveren ikke optaget i retning af alterbordet, men ned mod organist og kirkesanger


En bøn i virussens tid af Johannes Værge

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem iblandt os mennesker,
var det med ordene ”frygt ikke!”
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker, som den nye virus særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær, virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.

AmenMorgenandagt

Hør morgenandagt hver morgen på P2 fra Københavns Domkirke   https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten


UGENS SALME

Lyt til ugens salme  

 https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmerLån en dåbskjole

Anonym giver har skænket Kirke Saaby og Kisserup kirke en smuk dåbskjole. Dåbskjolen kan lånes gratis til alle, der skal have et barn døbt. Kontakt præsten.


Oversigt over menighedsrådets møder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og alle er hjertelig velkommen. Møderne foregår i Den gamle Skole, Kirke Saaby   Der er møde den anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 Juli måned ingen møde

Du kan se referaterne fra møderne på menighedsrådets side..........


Vi holder gudstjeneste i kirken hver søndag! Klik på velkommen og få information om tidspunktet på dagen

Præstegården: Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby. tlf 46492117.  E-mail pjs@km.dk 
Kirke Saaby kirke: Placeret lige over for præstegården på Bogøvej - Kisserup kirke: Aggerupvej 13, Kisserup, 4330 Hvalsø